10 vragen en tips bij afwikkeling van een erfenis.

Harderwijk, 7 juni 2020. In deze tijd van corona, waarin meer mensen overlijden, hebt u genoeg aan uw hoofd. Toch komen er als u erfgenaam bent en u bent geen juridische professional een hoop vragen op u af.

Ik ben advocaat en hou mij bezig met afwikkeling van erfrechtelijke boedels en heb dus de nodige ervaring, die ik graag met u deel.   

Zo kunnen er vele vragen opdoemen, die om antwoord vragen.

 1. Is er een testament?
 2. Vormen van testamenten en bewijskracht?
 3. Wat is de inhoud van het testament?
 4. Wat gebeurt er als er geen testament is?
 5. Wat houdt het wettelijk erfrecht in?
 6. Moet ik beneficiair aanvaarden?
 7. Wat is beneficiaire aanvaarding?
 8. Wat is een verklaring van erfrecht?
 9. Wie maakt die?
 10. Voor wie is zij bestemd?

Deze blog is met de grootste zorgvuldigheid geschreven door mr. Robert Oosthout. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u concrete vragen hebt bel dan: 070-2505661, of mail naar: a.r.oosthout@obadvocaten.nl   

7 juni 2020 © mr. A.R. Oosthout.  

Posted in Erfrecht, Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 10 vragen en tips bij afwikkeling van een erfenis.

Hoe om te gaan met de juridische vragen door corona.

Harderwijk, 20 mei 2020. In deze tijd van coronacrisis valt het te verwachten en het werd ook vandaag weer hardop uitgesproken door Minister Wouter Koolmees bij de presentatie van het nieuwe steunpakket van 17 miljard euro, dat er meer ontslagen zullen vallen dan normaal en meer bedrijven failliet gaan en dat als gevolg van het gemis van inkomen er meer echtscheidingen zullen voorkomen en daarnaast als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden.

Als advocaat, die zich richt op MKB ondernemers en vermogende particulieren merk ik dat ook. Er zijn meer echtscheidingen en afwikkelingen van nalatenschappen na overlijden en meer arbeidsvraagstukken die om oplossing vragen en liquidaties van bedrijven.

Al deze zaken hebben grote financiële consequenties.  Ik heb mij afgevraagd hoe ik mensen het best kan helpen.

Ik ben op deze terreinen actief en houd mij regelmatig bezig met afwikkeling van nalatenschappen, echtscheidingen en ontvlechting en liquidatie van familiebedrijven.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor mensen in deze voor velen buitengewoon onzekere tijden?

Allereerst natuurlijk om gezond te blijven en daarnaast om effectief met de spanningen om te gaan, die corona en de opgelegde maatregelen met zich meebrengen, want plotseling is alles anders. Je hebt je bedrijf moeten sluiten en mist daardoor omzet en inkomen en als je dan vanwege de crisis van 2008 nog niet veel vlees op de botten hebt is het spannend.

Door corona zijn ook meer bedrijven in financiële problemen geraakt. Soms zijn die problemen zo groot dat zij failliet dreigen te gaan of al zijn gegaan. Dat heeft dan weer consequenties voor het personeel dat zijn baan kwijtraakt en hun inkomen. Weliswaar heeft de overheid steunpakketten opgetuigd voor vele miljarden, zie https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/. De praktijk leert, dat niet iedereen er een beroep op kan doen en dat de uitkeringen vaak niet voldoende zijn.

Wat leert ook deze crisis ons? Dat het fijn is als je grote omzetten maakt en dat dat juist de tijden zijn waarin je moet reserveren en investeren voor als het weer slechter gaat, zoals nu. Gelukkig gaat de economie weer langzaam van het slot en ondernemers hebben toch 2 tot 2,5 maanden geen omzet kunnen maken. Voor seizoenbedrijven, die het van de zomer moeten hebben is dat funest.

De consequentie van geen inkomen is, dat er spanningen ontstaan op het thuisfront. Uiteindelijk leidt dat tot meer echtscheidingen. Mensen raken meer op zichzelf aangewezen.

Door corona overlijden er ook meer mensen. Dat leidt ertoe dat er ook meer vragen over afwikkeling van nalatenschappen zijn.

Mr. A.R. Oosthout, © 7 juni 2020.

Disclaimer:
Deze blog is met de grootste zorgvuldigheid geschreven door mr. Robert Oosthout. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Mocht u concrete vragen hebben, bel dan: 070-2505661, of mail naar a.r.oosthout@obabdvocaten.nl.

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hoe om te gaan met de juridische vragen door corona.

Liefdevol scheiden scheelt je een hoop geld! (1)

Harderwijk, 15 december 2019. Al 33 jaar begeleid ik mensen als advocaat in familiezaken. Er is geen rechtsgebied waar zo veel emoties aan de orde zijn als in het familierecht. De laatste jaren zie ik het aantal vechtscheidingen toenemen. Mede onder druk van het verplichte ouderschapsplan. Het voornaamste probleem is, dat een toekomst waarvan partners dachten dat die min of meer zeker was ineens niet meer kan worden gerealiseerd. Anders gezegd angst voor een onzekere toekomst. Het gevaar is dan dat mensen blijven hangen in verwijten en dat wordt dan weer vertaald in financiële claims. Mensen moeten op zoek naar “nieuwe zekerheden”. Alleen dat zoeken gebeurt niet meer samen. De vraag is dan hoe kan ik de relatie loslaten.

De kosten van een echtscheiding zijn gigantisch! Er zijn directe kosten en indirecte kosten. Daarbij moet je niet alleen denken aan de kosten van een procedure zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierecht, maar ook aan de kosten van een makelaar en notaris als een huis verkocht moet worden, of de kosten van mediators. Tel daar de kosten van een rechtsgang, ik bedoel het salaris van de rechter en de griffier nog eens bij. Een echtscheiding inclusief boedelscheiding zonder overheidssubsidie kost al snel tussen € 5.000,– en € 10.000,– en dan heb ik het alleen over de advocaatkosten. Bij grote vermogens kost het vaak een veelvoud van dat bedrag, als partijen niet in staat zijn op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, ondanks de verschillen van inzicht.

Als indirecte kosten kunnen worden genoemd vermogensvernietiging als gevolg van het feit, dat er verrekend en verdeeld moet worden. Ook het feit dat volgens het NIBUD de kosten van de huishouding als gevolg van het verloren gaan van het synergetische effect van samenleven gemiddeld met 40% stijgen bij gelijkblijvend inkomen speelt een rol. De minstverdienende partner, vaak de vrouw, is hiervan zeker in het begin de dupe, omdat in het merendeel van de gevallen zij het grootste deel van de tijd voor de kinderen zorgt en dan moeilijk kan werken buitenshuis om extra inkomen te vergaren en dan heb ik het nog niet eens over de ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Dat kan in de tonnen lopen of soms in de miljoenen euro’s.

Wat tot nu toe geheel buiten beeld is gebleven, zijn de gezondheidskosten van alle betrokkenen inclusief kinderen, zoals kosten van psychologen, psychiaters, medicijnen, voor mensen die vastlopen als gevolg van onverwerkt verdriet en/of schuldgevoel en die in de ergste geval geestelijk ziek worden, of kinderen die vertraging op lopen bij hun opleiding, of die zelfs staken. Jaarlijks zijn er meer dan 70.000 kinderen bij plus minus 33.000 (echt)scheidingen betrokken. Van die 33.000 (echt)scheidingen, zijn er 500 vechtscheidingen. De feitelijk kosten van een (echt)scheiding zijn veel hoger dan we direct zien en worden soms pas na jaren zichtbaar, als gevolg van gemiste kansen.

Ik zie in mijn praktijk echter ook goede voorbeelden van mensen, die jaren hebben geprobeerd er een succes van te maken en dan uiteindelijk tot de conclusie komen dat het toch niet lukt. Als er minderjarige kinderen in het spel is dat heel belangrijk. Zoals ik al schreef, jaarlijks worden er meer dan 33.000 kinderen betrokken in een echtscheiding. Voor die kinderen is dat vaak moeilijk, omdat zij het gevoel hebben dat ze moeten kiezen en ze hoeven niet te kiezen. Ze zijn immers een product van beide ouders en willen van allebei kunnen houden. Als ouders zijn wij verplicht dat te faciliteren. Een goed initiatief daarvoor is Villa Pinedo (2). https://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders/

Recent kwam ik een voorbeeld tegen van partners, die voorafgaande aan de juridische scheiding naar de relatiecoach, mediator, de financieel planner, de hyptheekadviseur, de makelaar en de notaris waren geweest en samen hadden uitgestippeld hoe ze het zo zouden kunnen organiseren, dat de kinderen op dezelfde school konden blijven en ze dus hun vriendjes niet hoefden te missen en ze als ze dat wilden papa en mama zoveel mogelijk zouden kunnen zien, doordat ze beiden in staat waren een (koop)woning te betrekken bij elkaar in de buurt. Toen de basis eenmaal gelegd was en de voorlopig koopcontracten waren geregeld nadat de echtelijke woning was verkocht en het ouderschapsplan was getekend en het convenant ook en de kinderen zelf een brief aan de kinderrechter hadden geschreven met hun wensen kon de hele echtscheiding inclusief boedelscheiding middels een gemeenschappelijk verzoek binnen 2 maanden geregeld worden.

 1. Liefdevol scheiden is in essentie respectvol scheiden, rekening houdende met elkaars belangen en behoeften. Het helpt daarbij de belangen van de kinderen voorop te stellen, want daardoor kan er toch aan een gezamenlijke toekomst gebouwd worden, ook als is die niet onder één dak.
 2. Villa Pinedo is een initiatief voor kinderen die bij een scheiding betrokken zijn en waarbij de focus ligt bij het kind en hoe om te gaan met alle vragen waar je als kind tegenaan loopt als je ouders gaan scheiden.

© december 2019, mr. A.R. Oosthout.

Dit artikel is geschreven door mr. Robert Oosthout, advocaat te Den haag en Harderwijk. Robert Oosthout is werkzaam bij Oosthout & Bildirici Advocaten. Aan de inhoud van dit artikel is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u concrete vragen hebt kunt u bellen: 070-2505661, of mailen naar a.r.oosthout@obadvocaten.nl. 

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Liefdevol scheiden scheelt je een hoop geld! (1)

Wat elke werkgever wil weten over ontslag op staande voet.

Hoewel ontslag opstaande voet niet de meest voorkomende vorm van ontslag is in Nederland, komt het toch met enige regelmaat voor. De wijze waarop dat ontslag gegeven wordt luistert heel nauw en daarom worden er veel fouten mee gemaakt, vooral door werkgevers in het MKB, omdat zij de regels vaak onvoldoende kennen en de uitvoering daarom niet voldoende beheersen. Het gevolg is dat zij naar een advocaat of een bedrijfsjurist moeten gaan om de schade te beperken. |Met als gevolg hogere kosten, dan wanneer ze dat van te voren met hem of haar hadden overlegd.

In het Burgerlijk Wetboek in boek 7, vinden we de bepalingen die gaan over de arbeidsovereenkomst. Artikel 7: 678 BW handelt over – zoals de wet het noemt – dringende redenen voor de werkgever om de werknemer te ontslaan. In de literatuur wordt ervan uit gegaan, dat de opsomming in dit artikel niet een uitputtende opsomming is. Er kunnen dus ook andere dringende redenen zijn voor de werkgever, die echter niet door de werkgever bepaald kunnen worden. Uiteindelijk is de toets altijd aan de Kantonrechter.

In artikel 7:678 BW worden echter de meest voorkomende redenen genoemd.

 1. Denk aan misleiding bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst door het tonen van valse getuigschriften of het valse inlichtingen verstrekken over de wijze waarop de vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd.
 2. Wanneer iemand in ernstige mate de geschiktheid of bekwaamheid mist voor de bedongen arbeid.
 3. Het ondanks waarschuwing herhaaldelijke dronken zijn is er ook een, of liederlijk gedrag.
 4. Wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor de werknemer het vertrouwen van de werkgever niet waardig is.
 5. Wanneer de werknemer de werkgever of zijn huisgenoten, of familie, of medewerkers mishandelt, grovelijk beledigt of ernstig bedreigt.
 6. Wanneer de werknemer de werkgever of diens familieleden, huisgenoten of medewerkers verleidt of tracht te verleiden tot handeling in strijd met de wet of de goede zeden.
 7. Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt.
 8. Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt.
 9. Wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt.
 10. Wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt.
 11. Wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt.
 12. Wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Bedingen waarbij aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er een dringende reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig.

Met deze laatste bepaling wordt duidelijk gemaakt, dat de dringende redenen welke de wet noemt moeten worden gebruikt. Zij zijn als het ware geobjectiveerd. Als de werkgever meent dat er nog een andere reden is die als dringend moet worden aangemerkt legt hij zulks aan de Kantonrechter voor.

De praktijk is dan ook, dat werknemers die op staande voet ontslagen worden, altijd bezwaar maken tegen dit ontslag, al was het alleen maar om hun uitkering veilig te stellen. Dat leidt er dan toe, dat er een procedure ontslag voor zover vereist wordt gestart bij de Kantonrechter. Normaal moet er in Nederland bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst steeds een transitievergoeding worden betaald. In geval van ontslag op staande voet zal de werkgever dat niet willen. Ook daarom moet hij naar de rechter. Over de transitievergoeding een volgende keer.

Over het ontslag op staande voet nog het volgende. De ontslagbrief moet de werkgever onverwijld na de aanzegging van ontslag op staande voet versturen. Het is verstandig dat aangetekend te doen, vanwege bewijsperikelen, als dat niet gebeurt. De werkgever moet de reden aangeven en verwijzen naar het onderdeel in artikel 7:678 BW dat hier van toepassing is. De werkgever doet er verstandig aan de toepasselijke bepaling letterlijk in de brief op te nemen, naast de feitelijke gebeurtenis dit wordt heel vaak vergeten.

Vervolgens moet de werkgever om er zeker van te zijn, dat het ontslag rechtsgeldig gegeven is onmiddellijk een procedure ontslag “voor zover vereist” starten.

Harderwijk, 19 september 2018. © 2018, mr. A.R. Oosthout. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, belt u mij op 071-52419316 of zend een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wat elke werkgever wil weten over ontslag op staande voet.

Uitdagingen waar elke ondernemer tegen aan loopt.

Leiden, 18 september 2018. Als advocaat word ik veel door ondernemers geraadpleegd bij vraagstukken van arbeidsrecht. Denk aan ontslag, ontslag op staande voet, afvloeiingsregelingen, collectief ontslag, sociale plannen, veiligheid op de werkvloer, arbo, ziekte en re-integratie, de zieke werknemer, de arbeidsongeschikte werknemer, de disfunctionerende werknemer, noem maar op. Hoe te handelen als een werknemer de kantjes ervan afloopt of zelfs steelt of verduistert of geweld gebruikt op de werkvloer. Dat lijkt allemaal eenvoudig en luister soms heel nauw.

Voordat je zaken kunt doen, heb je allerlei overeenkomsten of contracten nodig. Met je bankiers, je verzekeraars, leveranciers, afnemers, werknemers, vakbonden, gemeenten, provincies, het Rijk, de EU, transporteurs, verladers, partijen in het buitenland, handelsagenten, vertegenwoordigers. Bij import en export moeten al je papieren in orde zijn. De Brexit levert hierbij in de nabije toekomst weer nieuwe uitdagingen op.

Onze oplossingen
Wij houden ons vooral bezig met arbeidsrecht, contractenrecht en onroerend goedrecht, ook het bestuursrechtelijk gedeelte. Wat we niet doen is financiering van ondernemingen, fiscaliteit, intellectuele eigendom, rechtsvormen. Daarvoor hebben wij goede specialisten in ons netwerk, naar wie wij graag doorverwijzen.

Wilt u meer weten, maak dan een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek. U kunt ons als volgt bereiken: Oosthout Advocatuur, mr. A.R. Oosthout, 071-5249316 of 06-26902545. Ook kunt u een mail sturen naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitdagingen waar elke ondernemer tegen aan loopt.

The battle of forms

The battle of forms.

Harderwijk, 8 maart 2017. In contracten tussen professionele marktpartijen vindt je vaak een zgn. battle of forms clausule. Wat is dat en wat is het doel van een dergelijke clausule? Een battle of forms clausule is een bepaling in een business to businesscontract, een zogenaamd B2B contract, waarbij de partij die deze clausule gebruikt, meestal de verkoper, een dergelijke clausule in zijn contracten opneemt met als doel er voor te zorgen, dat zijn algemene voorwaarden gelden in het contract en niet die van de koper.

De verkoper dwingt daarmee af, dat als er een conflict ontstaat hij het speelveld heeft bepaald en daarover achteraf geen onenigheid hoeft te ontstaan.  De verkoper speelt daarmee een thuis- wedstrijd en bepaalt bijvoorbeeld, als er naar de rechter moet worden gegaan, welke rechter dat moet zijn, vanuit het idee, dat de rechter in zijn rechtssysteem eerder geneigd zal zijn de lijn van de verkoper te volgen. De rechter dient echter gewoon de wet toe te passen, doch Nederlandse ondernemers worden geacht de Nederlandse wet beter te kennen dan buitenlandse ondernemers.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

 

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

Koop en verkoop op afbetaling

Koop en verkoop op afbetaling.
Harderwijk, 8 maart 2017. Koop op afbetaling is geregeld in ons Burgerlijk Wetboek, in boek 7A, dat handelt over de bijzondere overeenkomsten. In de vijfde titel van boek 7A vinden we bepalingen over de koop en verkoop op afbetaling. Artikel 7A: 1576 BW luidt als volgt:

 1. Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd.
 2. De overeenkomst is niet van kracht voordat partijen de door de koper te betalen prijs hebben bepaald.
 3. Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, onder welke vorm of welke benaming ook aangegaan, worden als koop en verkoop op afbetaling aangemerkt.
 4. Koop en verkoop op afbetaling in de zin der wet zijn niet de overeenkomsten welke betrekking hebben op:
  onroerende zaken,
  b. zeeschepen waarvan de bruto-inhoud tenminste twintig kubieke meters of de bruto-tonnage tenminste 6 bedraagt, die te boek staan of die te boek gesteld kunnen worden in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3,
  c. binnenschepen die te boek staan of die te boek gesteld moeten worden doch niet te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3,
  d. luchtvaartuigen die te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3.
 5. Het in deze titel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op vermogensrechten, niet zijnde registergoederen, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het recht.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

De grijze of de zwarte lijst

De grijze lijst en zwarte lijst van bedingen in algemene voorwaarden van overeenkomsten met consumenten.
Harderwijk, 8 maart 2017. Als je als ondernemer zaken doet met consumenten en je hanteert algemene voorwaarden moet je je bewust zijn van het feit, dat consumenten een goede bescherming hebben in Nederland. Een bescherming die in ieder geval wordt ervaren als beter dan die tussen ondernemers onderling. Hoe komt dat en waarom is dat zo? Ondernemers, of professionals, doen de hele dag zaken met elkaar en worden dus geacht beter te weten wat er in het maatschappelijk (handels)verkeer van hun verwacht mag worden. Consumenten daarentegen worden geacht zich veelal niet bewust te zijn van alle vermeende risico’s en gevaren welke hen te wachten staan in het maatschappelijk verkeer en de (Rijks)overheid meent, als zij optreedt in haar rol van wetgever, dat zij consumenten veelal moet beschermen. Daartoe heeft zij in de wet een tweetal lijsten van beding opgenomen die in contracten met consumenten niet kunnen en dus nietig zijn of vernietigbaar. Nietig wil zeggen, dat zij geacht worden nooit bestaan te hebben. Vernietigbaar wil zeggen, dat er een rechter aan te pas moet komen, om de overeenkomst te vernietigen.

Welke bedingen staan er op de grijze lijst? Welke bedingen staan er op de zwarte lijst? Daarover een volgende keer meer.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht.

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht.
Harderwijk, 8 maart 2017. Het herroepingsrecht van consumenten  onder het Nederlandse recht houdt in, dat een consument zonder opgaaf van redenen een koop binnen 14 dagen kan herroepen. Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Dat mag zowel mondeling als schriftelijk. Dat betekent dus dat een consument 14 dagen bedenktijd heeft als deze een koop heeft gesloten. Deze bedenktijd wordt ook wel afkoelingsperiode genoemd.

Let op! Als je in een winkel koopt heb je géén bedenktijd. Als je dan spijt hebt van je aankoop, zal je dus met de winkelier in gesprek moeten, om te kijken of je er samen uit komt.

Deze bedenktijd geldt alleen als je online koopt, of aan de deur, of per telefoon. Als u online producten verkoopt en de consument maakt gebruik van zijn herroepingsrecht, of retourrecht, wat moet u dan doen?

Wat staat er in de wet over wat er gebeurt als de consument gebruik maakt van zijn bedenktijd? Maakt de consument gebruik van zijn bedenktijd? En laat hij u weten dat hij de overeenkomst wil ontbinden? Dan gelden de volgende regels:

 1. U stuurt de consument een bevestiging

Kan de consument de overeenkomst ontbinden door op uw website een elektronisch formulier in te vullen? Dan moet u direct een bevestiging sturen. De consument moet deze bevestiging kunnen bewaren. U stuurt de bevestiging bijvoorbeeld per e-mail.

 1. De consument moet het product aan u terugsturen

De consument moet binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst het product aan u terugsturen. De kosten voor het terugsturen zijn voor de consument. Voordat hij bestelt moet u hem hierover wel hebben geïnformeerd. Hebt u dit niet gedaan? Dan moet u de kosten voor het terugsturen vergoeden. U mag natuurlijk aanbieden dat de consument het product gratis kan terugsturen.

 1. U moet de consument terugbetalen (incl. bezorgkosten)

Nadat u de ontbindingsverklaring heeft gekregen, moet u de consument binnen 14 dagen terugbetalen. De termijn van 14 dagen begint de dag nadat de consument duidelijk heeft gemaakt dat hij een beroep doet op de bedenktijd.  U mag wel wachten met terugbetalen tot u het product van de consument hebt teruggekregen, of totdat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.

Terugbetalen bezorgkosten

U moet ook de bezorgkosten en alle andere kosten die u in rekening had gebracht, terugbetalen. Bijvoorbeeld administratiekosten. U mag geen extra kosten in rekening brengen voor het verwerken van de ontbinding.

Heeft de consument gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de standaardmethode? Bijvoorbeeld per koerier in plaats van per gewone post? Dan hoeft u alleen de standaard bezorgkosten terug te betalen.

Let op: u hoeft de bezorgkosten niet terug te betalen als de consument een deel van de bestelling terugstuurt. Bijvoorbeeld: de consument heeft twee broeken besteld en stuurt er maar één terug.

Hetzelfde betaalmiddel

Voor de terugbetaling gebruikt u hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Dat is het uitgangspunt. Maar u mag ook andere afspraken maken met de consument. Hiervoor mag u geen extra kosten rekenen. Een voorbeeld: de consument betaalt een boek met een boekenbon. Dan kunt u de consument terugbetalen met een boekenbon. Maar u mag ook een bedrag in geld teruggeven.

 Andere bestellingen

Heeft de consument nog meer producten of diensten besteld? En is er een verband tussen die bestelling en de overeenkomst die de consument heeft ontbonden? Dan hoeft de consument de extra producten of diensten ook niet meer af te nemen. Denk aan een onderhoudscontract bij de aankoop van een fiets.

Consumentenregels per 13 juni 2014

Sinds 13 juni 2014 zijn de regels veranderd. Die regels zijn verwerkt in de uitleg op deze pagina. Wilt u weten wat er is veranderd? Kijk dan naar het overzicht met de belangrijkste veranderingen.

Bron: Autoriteit Consument & Markt.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

 

 

 

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

Hoe ik de gerechten hielp om effectiever met hun tijd om te gaan.

Harderwijk, 21 april 2017. Toe ik 18 jaar advocaat was, in 2004, schreef ik de President van de Rechtbank Den Haag, mr. Hofhuis, een brief. De aanleiding was, dat ik het wachten bij  strafzittingen zat was.

De week ervoor had ik voor de zoveelste keer 3 uur moeten wachten, omdat een meervoudige kamer strafzaak, die om 2 uur had moeten beginnen om 5 uur nog niet was uitgeroepen. En dat was in die tijd meer regel dan uitzondering. De zittingsrechter had ook niet het fatsoen om de griffier of de bode naar buiten te sturen en te zeggen, dat het uit de hand liep en dat we iets anders moesten gaan doen, of willekeurig welke andere instructie te geven.

In de brief schreef ik dat ik niet zei dat er niets gebeurde, omdat zich dat aan mijn waarneming onttrok en tegelijkertijd gaf ik aan dat ik al 18 jaar regelmatig moest wachten wanneer het ging om strafzaken en dat men niet eens het fatsoen had naar buiten te komen om aan te geven hoe lang het nog zou duren. Ik schreef ook dat ik zelden een punt maak van dit soort zaken en dat ik na 18 jaar wel enig recht van spreken had. Ik nodigde de President van de Rechtbank uit met de Hoofdofficier en de Deken te gaan praten en dit probleem aan te pakken.

Ik gaf aan dat alles valt en staat met het managen van de tijd op de zitting. Ik gaf ook aan, dat rechters juristen zijn en geen bedrijfskundigen en dat zij dit derhalve in het verleden niet geleerd hadden. Ik gaf ook aan dat zij het niet zelf hoefden te doen en dat ze dat moesten delegeren aan de griffier.

Ik stelde voor, dat vanwege de weerstand die deze wijziging van het proces zou oproepen, zij een pilot project zouden uitvoeren bij een rechtbank en als dat werkte, zij het over de hele rechtbank zouden uitrollen en vervolgens over alle gerechten in Nederland.

In het begin had mr. Hofhuis geen zin om mijn brief te beantwoorden. Ik heb hem toen aangegeven, dat ik lid was van de klankbordgroep Veiligheid en Justitie van de VVD en dat als hij niet binnen 14 dagen zou antwoorden ik mijn brief aan de Minister en de Staatsecretaris en de vaste Kamercommissie van Justitie zou sturen. Binnen 14 dagen kreeg ik antwoord.

Mijn brief heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de strafsector een verkeerskamer is ingevoerd na 11 jaar, die advocaten en officieren van justitie van te voren schriftelijk instrueert hoeveel tijd ze krijgen ter zitting om hun pleidooi of requisitoir te houden.

Ik hoor van bevriende strafrechtadvocaten en weet uit eigen ervaring, dat in de loop der jaren er een hoop ten goede veranderd is bij de rechtbanken als het gaat om bedrijfsmatiger denken en met je tijd om gaan. Daarbij worden de gerechten ook gestimuleerd door het feit dat zij tegenwoordig een bepaalde productie moeten halen om hun financiering veilig te stellen.

Het probleem zoals dat in de 90er jaren werd gecommuniceerd door rechters dat hun werklast te hoog is, heeft zich in de loop der jaren opgelost, doordat een groot aantal routinematige werkzaamheden steeds meer door computers wordt overgenomen. Het heeft er al toe geleid dat het aantal rechtbanken van 19 naar 11 is teruggebracht en het aantal hoven van 5 naar 4.

De voormalige Staatsecretaris Fred Teeven heeft er door allerlei budgettaire maatregelen toe bijgedragen, dat de toegang tot de gerechten voor steeds minder mensen beschikbaar is. De problemen worden door de ontwikkelingen in de IT vanzelf opgelost. Of dat de oplossing is die wij wensen is de vraag.

Posted in Strafrecht | Leave a comment