Harderwijk, 17 december 2023. Op 15 december 2023 kopte NRC Handelsblad: “Hoe Lara Wolters de Wet Verantwoord Ondernemen er doorheen sleepte”. Zij is een Nederlandse Europarlementariër, die zich inzet voor duurzaamheid. Het gaat hier om de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), of zoals zij het zelf noemt de antiwegkijkwet.

Afgelopen donderdag bereikte ze in haar eigen woorden een historisch akkoord in de onderhandelingen tussen het Europarlement, de Europese Commissie en de lidstaten. Uiteraard moet de uitwerking van de wettekst nog volgen, doch een belangrijke stap is nu gezet, namelijk dat er aan een dergelijke wet gewerkt wordt en dat hij er komt.

De nieuwe wet verplicht bedrijven m.u.v. de financiële sector om serieus te onderzoeken of zij niet indirect verantwoordelijk zijn voor slavernij, kinderarbeid, vervuiling, ontbossing, excessief watergebruik of schade aan ecosystemen. Hiermee wordt het bedrijfsleven concreet verantwoordelijk gemaakt voor de impact dat zij heeft op haar leefomgeving.

Bedrijven moeten een klimaatplan opstellen, waarin zij aangeven hoe ze bijdragen aan het klimaatdoel om de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad te doen zijn. Er komt een toezichthouder die moet toetsen of bedrijven hun plannen ook daadwerkelijk uitvoeren en als dat niet zo is of niet voldoende, boetes kan opleggen.

De financiële sector is tijdelijk uitgezonderd, omdat er voor deze sector aparte wetgeving komt voor verantwoord ondernemen. We volgen de ontwikkelingen naar duurzaamheid op de voet.