Harderwijk, 2 december 2023. Toen ik in 1972 in Leiden rechten ging studeren in het oude curriculum  konden we niet vermoeden welke een enorme vlucht het internationaal privaatrecht zou nemen. In de kandidaatsfase was het een keuzevak, dat gegeven werd door Ingrid Joppe en dat qua studiebelasting tussen de 200 en 300 studie-uren bedroeg. Met de komst van het huidige BW in 1990 was er nog geen zicht op boek 10 zoals wij dat nu kennen.

Als advocaat gespecialiseerd in personen- en familierecht en  erfrecht kun je tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder, zeker als je in het arrondissement Den Haag je praktijk voert, omdat je dan regelmatig met cliënten werkt die of elders geboren zijn, of elders vandaan komen, of gehuwd zijn, of die bezittingen in het buitenland hebben.

Dat roept allerlei vragen op. Waar ik vroeger allerlei vragen had rond dit deel van mijn vak, omdat het weinig voor me leefde, is het in de loop der jaren steeds belangrijker geworden, ook in mijn praktijk.

Daarom was het fijn, dat ik op 30 november 2023 een dag lang samen met 6 anderen werd onder- houden over dit onderwerp door Prof. Mr. Dr. Ian Sumner, tegenwoordig Rechter in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Zijn beroemde 7 stappenplan is voor elke jurist, die zich met dit onderwerp bezig houdt, van buitengewoon belang. Het geeft je handvaten, die je als het ware door de reis van het zoeken naar de juiste betekenis van internationale feiten, het begrijpen respectievelijk opnieuw vaststellen van de context waarin die feiten hebben plaats gevonden en op grond daarvan het vaststellen welk recht moet worden toegepast en welke rechter bevoegd is tot kennisneming.

Zijn 7 stappen zijn:

  1. Vaststelling internationale feiten.
  2. Kwalificatie van die feiten.
  3. Vaststellen wat is de IPR vraag in dit gegeven geval?
  4. Welke bronnen heb ik tot mijn beschikking en moet ik raadplegen?
  5. Wat zijn de toepassingsgebieden waarin ik met het IPR te maken heb?
  6. Hoe moet ik handelen in geval van samenloop?
  7. Toepassing van de regels.

Ik kan elke jurist die geïnteresseerd is in dit onderdeel van het recht aanraden, om een cursus van Ian Sumner te volgen. Niet alleen is hij een man die zijn grote kennis paart aan het die kennis helder en vooral boeiend over het voetlicht brengen. Doordat hij in kleine groepen werkt, is er veel interactie, hetgeen tot het versneld tot je nemen van de stof leidt, omdat je als het ware, door de feedback van de anderen elkaar opleidt.  Daarbij komt dat Ian Sumner een buitengewoon toegankelijk docent is, die ook inspeelt op de behoefte aan kennis van de cursisten, door tevoren bij de aanvang van de cursus aan de cursisten te vragen over welke onderwerpen zij met name meer willen weten. Dat maakt, dat het rendement en plezier voor alle betrokkenen direct vergroot wordt. Kortom een win-win voor iedereen.