Harderwijk, 3 november 2023. De CSR richtlijn, of wel de Corporate Sustainability Reporting Directive is een richtlijn welke door de Europese Unie (EU) is uitgevaardigd en die aan bedrijven de verplichting oplegt om jaarlijks vanaf 2024 in hun jaarverslaglegging te rapporteren over de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu, op HR – en sociale aspecten. De richtlijn is aangenomen in april 2021 en moet leiden tot meer transparantie en een betere kwaliteit

Het doel van de richtlijn is investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen en zo duurzame en inclusieve groei te stimuleren.

Grote ondernemingen moeten met ingang van 1 januari 2025 gaan rapporteren op deze wijze. Beursgenoteerde ondernemingen met 500 werknemers of meer moet dat al vanaf 1 januari 2024.
Per 1 januari 2026 gelden ze ook voor beursgenoteerde MKB bedrijven. De verwachting is dat niet lang daarna ook de overige MKB bedrijven er aan zullen moeten geloven.

De achtergrond van deze ontwikkeling is dat op internationaal terrein er steeds meer een trend zichtbaar wordt, dat ondernemingen zich in het kader van environment, social en governance, of wel milieu, HR en sociale aspecten en verantwoordelijk ondernemingsbestuur op een bepaalde wijze dienen te gedragen.

Dit komt voort uit het besef, dat als wij straks nog een leefbare wereld willen achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen we niet ongelimiteerd aanspraak kunnen en moeten maken op de beschikbare hulpbronnen.

Deze discussie wordt al vele tientallen jaren gevoerd. Duidelijke ijkpunten waren in de negentiger jaren van de vorige eeuw het verschijnen van het Rapport van de Club van Rome en de film The Unconvenient Truth van de voormalige Vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore. Velen dachten dat we de uitdagingen wel met technische middelen zouden kunnen oplossen. Het klimaat laat zich echter niet door mensen bepalen.

De Verenigde Naties heeft derhalve een 15 tal jaren geleden een 17 tal duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die geleid hebben tot het Klimaatakkoord van Parijs en in Europa tot de Green Deal.

De reden is dat de Europese Unie er naar streeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn, met andere woorden zowel klimaatneutraal te produceren als te leven en tegelijkertijd toekomstbestendige economische groei te bevorderen.

De CSR richtlijn of CSRD breidt het aantal ondernemingen uit dat zich aan de rapportage richtlijnen moet houden.

Het gaat om ondernemingen met:

  • een balanstotaal van € 20 miljoen euro of meer,
  • of een netto omzet van 40 miljoen euro of meer en
  • met meer dan 250 werknemers.

Zij wordt gezien als een belangrijke stap in het verder integreren van de bedrijfsinformatie in de jaarverslaglegging.

Disclaimer: Aan de inhoud van deze blog is met grote zorgvuldigheid gewerkt. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Als u concrete vragen hebt bel of schrijf dan naar: mr. A. Robert Oosthout 070-2505661, of a.r.oosthout@obadvocaten.nl