Den Haag, 13 juni 2022. Afgelopen week volgde ik het Symposium Echtscheiding en Internationaal Privaatrecht. Aanleiding was tweeërlei. Ik moet als echtscheidingsadvocaat aan mijn opleidingsverplichtingen voldoen en op 1 augustus 2022 wordt de wijziging van de richtlijn Brussel II Bis van kracht onder de naam Brussel II Ter, die voor de echtscheidingspraktijk in Nederland en met name in Den Haag grote gevolgen kan hebben. Waarom Den Haag? Omdat bij de rechtbank daar alle internationale echtscheidingen in Nederland worden behandeld.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • de Brusselse onderhandelingen,
  • internationale echtscheidingen,
  • gezag en omgang in internationale zaken,
  • internationale kinderontvoering en
  • erkenning en ten uitvoerlegging.

Voorde onderhandelingen in Brussel is van belang, dat je als land natuurlijk nooit al je punten verzilverd kunt krijgen en hoe ga je daar dan mee om, vooral als je als Nederland hecht aan gender neutraliteit en inclusie, terwijl je weet dat dat in landen als Polen en Hongarije gevoelig ligt.

Nederland hecht ook nogal aan draagvlak, vandaar dat naast het voeren van procedures cross border mediation een steeds grotere rol krijgt in gezag en omgangszaken.

En dan is er de toenemende aandacht voor internationale kinderontvoeringen, die nog altijd toenemen.

Disclaimer:
Deze bijdrage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hebt u vragen bel dan 070-2505661, of schrijf naar: a.r.oosthout@obadvocaten.nl

Juni 2022, © Mr. A.R. Oosthout.