Medewerkers van de Jeugdzorg Nederland staken vandaag 15 maart 2022. “Dat is te begrijpen vanwege hun inkomenspositie, de lange wachtlijsten en de toenemende werkdruk”, zegt Robert Oosthout, familierechtadvocaat in Den Haag. Toch stelt hij dat ‘het probleem aan de voorkant moet worden opgelost’. “ Eerder onderzoek wijst immers uit dat geld erbij niet per sé dé oplossing is. Zorg daarom dat ouders of partners met kinderen, als ze willen scheiden, de belangen van kinderen voorop (leren te) stellen.”

Uit onderzoek bleek dat er in 2019 1,6 tot 1,8 miljard euro meer werd uitgegeven door gemeenten aan jeugdzorg, dan de gemeenten van het Rijk vergoed kregen. Oosthout: “Natuurlijk moet er iets gedaan worden aan het sluitend maken van de financiering van de jeugdzorg door gemeenten.” Tegelijkertijd wordt volgens de advocaat ‘de oplossing gezocht op één punt in de keten, nadat het al is fout gegaan’. “Het is maar de vraag of het vanzelfsprekend is dat Jeugdzorg er elke keer geld bijkrijgt. De afgelopen jaren is gebleken dat het rendement van hun inspanningen op zijn minst vraagtekens oproept, en niet alleen bij mij . Ik pleit daarom voor een preventieve oplossing: stel de belangen van de kinderen steeds voorop.”

‘Scheiden kost onze maatschappij zo’n 800 miljoen euro per jaar’

Jaarlijks worden er volgens cijfers van Judex ongeveer 30.000 tot 35.000 relaties beëindigd. “Dat zijn huwelijken, geregistreerd partnerschappen en alle andere samenlevingsvormen waarbij kinderen betrokken zijn”, licht Oosthout toe. “Als we deze route in blijven slaan, dan kost het mogelijk niet alleen de relatie van deze scheidende ouders met hun kinderen, met alle gevolgen van dien, maar onze maatschappij zeker zo’n 800 miljoen euro jaarlijks.”

De oplossing moet volgens Oosthout daar gezocht worden, waar de problemen ontstaan. De Haagse familierechtadvocaat Robert Oosthout heeft daarom de methode ‘ Scheiden Met Compassie ’ ontwikkeld, waarbij bij scheiding de belangen van de kinderen voorop staan. “De droom van ouders om samen oud te worden, zou immers bij een scheiding plaats moeten maken voor het veiligstellen van de toekomst van hun kinderen. Alleen dan kunnen zij wegblijven van die onderlinge strijd met langdurige procedures en oplopende kosten tot gevolg. En dat zou de Jeugdzorg weer een hoop werk schelen.”

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de aanpak van advocaat Robert Oosthout kunt u rechtstreeks met hem contact opnemen via: 06-26902545, of a.r.oosthout@obadvocaten.nl.

Deze foto is rechtenvrij, mits u als fotocredit vermeldt: (Foto: Oosthout & Bildirici Advocaten).

Achtergrondinformatie: https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/jeugdzorg-kondigt-staking-aan-nadat-kabinet-eisen-negeert/


Contactgegevens:

Van: Met Gemak In Het Nieuws
Website: https://www.scheidenmetcompassie.nl/
Contactpersoon: Robert Oosthout en Linda Graanoogst
Telefoon: 06-26902545 en 06-12222133
Email: contact@metgemakinhetnieuws.nl