In deze tijd van coronacrisis valt het te verwachten en het werd ook vandaag weer hardop uitgesproken door Minister Wouter Koolmees bij de presentatie van het nieuwe steunpakket van 17 miljard euro, dat er meer ontslagen zullen vallen dan normaal en meer bedrijven failliet gaan en dat als gevolg van het gemis van inkomen er meer echtscheidingen zullen voorkomen en daarnaast als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden.

Als advocaat, die zich richt op MKB ondernemers en vermogende particulieren merk ik dat ook. Er zijn meer echtscheidingen en afwikkelingen van nalatenschappen na overlijden en meer arbeidsvraagstukken die om oplossing vragen en liquidaties van bedrijven.

Al deze zaken hebben grote financiële consequenties.  Ik heb mij afgevraagd hoe ik mensen het best kan helpen. Ik ben op deze terreinen actief en houd mij regelmatig bezig met afwikkeling van nalatenschappen, echtscheidingen en ontvlechting en liquidatie van familiebedrijven.


Wat zijn de grootste uitdagingen voor mensen in deze voor velen buitengewoon onzekere tijden?

Allereerst natuurlijk om gezond te blijven en daarnaast om effectief met de spanningen om te gaan, die corona en de opgelegde maatregelen met zich meebrengen, want plotseling is alles anders. Je hebt je bedrijf moeten sluiten en mist daardoor omzet en inkomen en als je dan vanwege de crisis van 2008 nog niet veel vlees op de botten hebt is het spannend.

Door corona zijn ook meer bedrijven in financiële problemen geraakt. Soms zijn die problemen zo groot dat zij failliet dreigen te gaan of al zijn gegaan. Dat heeft dan weer consequenties voor het personeel dat zijn baan kwijtraakt en hun inkomen. Weliswaar heeft de overheid steunpakketten opgetuigd voor vele miljarden, zie https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/. De praktijk leert, dat niet iedereen er een beroep op kan doen en dat de uitkeringen vaak niet voldoende zijn.

 

Wat leert ook deze crisis ons?

Dat het fijn is als je grote omzetten maakt en dat dat juist de tijden zijn waarin je moet reserveren en investeren voor als het weer slechter gaat, zoals nu. Gelukkig gaat de economie weer langzaam van het slot en ondernemers hebben toch 2 tot 2,5 maanden geen omzet kunnen maken. Voor seizoenbedrijven, die het van de zomer moeten hebben is dat funest.

De consequentie van geen inkomen is, dat er spanningen ontstaan op het thuisfront. Uiteindelijk leidt dat tot meer echtscheidingen. Mensen raken meer op zichzelf aangewezen.

Door corona overlijden er ook meer mensen. Dat leidt ertoe dat er ook meer vragen over afwikkeling van nalatenschappen zijn.

Mr. A.R. Oosthout, © 7 juni 2020.

Disclaimer:
Deze blog is met de grootste zorgvuldigheid geschreven door mr. Robert Oosthout. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Mocht u concrete vragen hebben, bel dan: 070-2505661, of mail naar a.r.oosthout@obabdvocaten.nl.