Harderwijk, 21 april 2023. De Hoge Raad wees op 21 april 2023 een arrest, waarin zij het arrest van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam bevestigde, dat de Staat der Nederlanden de benadeelde beleggers van REAAL moet compenseren. Concreet betekent het dat de Staat 804 miljoen euro moet betalen als schadevergoeding aan de benadeelde beleggers in de REAAL groep, die de waarde van hun aandelen zagen verdampen als gevolg van het in 2013 door de Minister van Financiën Wouter Bos genomen besluit tot nationalisatie van de bank/verzekeraar. De beleggers hebben nu vanaf 15 mei de mogelijkheid hun vorderingen in te dienen.