Harderwijk, 2 juni 2015, In het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte was afgesproken dat de zelfstandigenaftrek zou worden afgeschaft. Dat leidde tot zoveel maatschappelijke verontwaardiging en protest dat het plan de ijskast in ging. Recentelijk werd het weer van stal gehaald en daarbij werd ook het idee gelanceerd om ZZPers te verplichten een pensioen op te bouwen. Deze onzalige plannen bij elkaar gaan de kleine ondernemers in Nederland 10.000 euro extra per jaar kosten en zullen naar alle verwachting leiden tot vele extra failissementen van ondernemers die het dan niet meer kunnen bolwerken. Wrang van een regering, die bij mondde van het VVD smaldeel toch staat voor de stimulering van het ondernemerschap in dit land. In de praktijk komt daar bitter weinig van terecht. Je zou dit cynisch als een stimuleringsmaatregel kunnen beschouwen van een overheid die vindt dat je je eigen broek moet ophouden en die uitsluitend oog heeft voor het grootbedrijf, daarbij vergetend dat het MKB de motor is van onze economie. De overheid heeft immers al jaren geen geld meer en leeft structureel boven haar stand en in plaats van echt te bezuinigen en structureel minder uit te geven dan er binnenkomt gaat zij door met potverteren en de VVD doet daar hard aan mee. Zij besteelt met de wet in de hand haar eigen burgers inclusief de ondernemers, omdat zij al eeuwen niet in staat is haar eigen onmatigheid te beteugelen. Alleen toen de VOC het in de Nederlanden voor het zeggen had, hadden we een sluitende begroting, veelzeggend. De verwachting is dat een groot aantal ondernemers zal kiezen om van de eenmanszaak naar de besloten vennootschap te verhuizen, zeker nu bij oprichting geen 18.000 euro meer behoeft te worden ingebracht.

Liquiditeit

De gang naar de BV kan u de helft aan belasting schelen over uw winst en het leidt tot meer liquiditeit, zodat u makkelijker kunt ondernemen. Toch zijn er ook nadelen. Laat u goed voorlichten door uw advocaat en/of fiscalist, of accountant, over hoe het zit met het fictieve loonbegrip voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) dat de fiscus hanteert en of je pas voordeel kunt halen als je meer winst maakt dan plusminus 180.000 euro per jaar bijvoorbeeld en of je van de publicatieplicht af kunt en hoe het zit met de verzwaarde bestuurdersaansprakelijkheid. Om zo maar en paar aspecten te noemen. Ik ga mij deze week oriënteren bij VRB Accountants te Utrecht. Ik zal u laten weten wat daar uit komt. Stof tot nadenken. Laat je niet als willoos slachtoffer door deze overheid naar de slachtbank leiden, kom in actie! De verwachting van accountants en fiscalisten is dat het pas in 2018 zover komt.

Als u vragen hebt bel mij of schrijf mij. Robert Oosthout is werkzaam als advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur. Meer weten: heroes-test.nl, of bel: 071-5249316, of schrijf op: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

© juni 2015, mr A.R. Oosthout.

Disclaimer:
Dit artikel werd geschreven door mr. Robert Oosthout. Aan de inhoud werd de grootste mogelijke zorg besteed en u kunt er geen rechten aan ontlenen.