De Corporate Sustainability Reporting Directive gaat ook gelden voor het MKB
Den Haag, 24 augustus 2023. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die voorschrijft, dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-aspecten en HR- en sociale aspecten, oftewel mens en milieu. Ook zullen grote ondernemingen moeten rapporteren of er duurzaamheidsaspecten zijn die een significante impact kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Daarnaast zal ook gerapporteerd moeten worden over governance, waaronder verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de keten.
De Europese Unie heeft de richtlijn in april 2021 gepubliceerd, en er is in november 2022 in het Europees Parlement ingestemd met het wetsvoorstel. De richtlijn is bedoeld om, zowel voor investeerders als voor andere partijen, meer transparantie over de duurzaamheidsprestaties van organisaties te creëren. Ook voor organisaties die al rapporteren over duurzaamheidsprestaties kan de kwaliteit en relevantie van duurzaamheidsinformatie verbeteren door de CSRD.

Bij de rapportage in het bestuursverslag zal assurance moeten worden verstrekt met een beperkte mate van zekerheid. Deze assurance kan worden verstrekt door een accountant of  door een onafhankelijk assurance service provider. (1)

Wat betekent dit voor de jaarverslaglegging? Vanaf boekjaar 2025 zijn grote ondernemingen in de Europese Unie verplicht om over duurzaamheid te rapporteren, terwijl alle beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers) hier al vanaf boekjaar 2024 over moeten rapporteren. Dit is vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive. (2)

Deze nieuwe richtlijn is onderdeel van een internationale trend waarbij ondernemingen steeds meer oog moeten hebben voor ESG (Environmental, Social, Governance) 1. De Europese Commissie heeft in de Europese Green Deal en in haar werkprogramma voor 2026 toegezegd een herziening van niet-financiële rapportage voor te stellen. De CSRD is hier onderdeel van 1. (3)

Waarom is de CSRD ingevoerd?

Op internationaal niveau is  een trend waarneembaar: ondernemingen dienen meer en meer oog te hebben voor ESG (Environmental, Social, Governance). Vanuit de Europese Unie is in de zogenoemde Green Deal de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn en tegelijkertijd toekomstbestendige economische groei te bevorderen die zorgt voor stabiliteit, werkgelegenheid en duurzame investeringen. (4)

Per wanneer gaat de CSRD gelden voor MKB bedrijven? Voor beursgenoteerde MKB bedrijven is de CSRD rapportage verplicht vanaf 1 januari 2026. De niet beursgenoteerde MKB bedrijven zullen snel daarna volgen. Je krijgt al snel te maken met deze nieuwe regeling als je met grote bedrijven samenwerkt, want die zullen eisen gaan stellen, zodat hun zakenpartners ook in overeenstemming met de regels van de CSRD opereren.

Hoe kun je je voorbereiden?

 1. Stel een team samen uit medewerkers van verschillende afdelingen, denk aan financiën, duurzaamheid en communicatie.
 2. Voer en nulmeting uit.
 3. Maak en plan van aanpak.
 4. Betrek je stakeholders.
 5. Zorg voor transparantie. (5)

Als voorbeeld van een jaarverslag waarin aandacht aan deze aspecten wordt besteed kun je een kijkje nemen in het annual report van Philips over 2022 en het annual report ESG. Daarin zet de onderneming uiteen wat haar ambities op alle drie de gebieden zijn en wordt meteen een verband gelegd met de duurzame ontwikkelingendoelen(SDG’s) van de Verenigde Naties. (6 en 7)

In het jaar 2021 formuleerde Philips al haar visie op dit gebied.

At Philips, we are partnering with stakeholders to drive environmental, social and governance priorities and make a global impact.” (8)

Als voorbeeld van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen wordt een blad met alle 17 doelen hieronder in beeld gebracht.

 1. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (nba.nl)
 2. bing.com/search?q=sinds+wanneer+zijn+ondernemingen+verplicht+te+rapporteren+over+ESG+&form=ANSPH1&refig=bf24395030c941b48215b8b03fea2090&pc=U531
 3. BDO
 4. https://www.bdo.nl/nl-nl/thema-s/sustainability/csrd
 1. per wanneer geldt de CSRD ook voor MKB bedrijven in Nederland – Zoeken (bing.com)
 2. Philips Annual Report 2022 | Philips Results
 3. https://www.bing.com/search?q=jaarverslag+philips+2022+esg&form=ANSPH1&refig=4c3234cd831843bd867e1977ec405ae6&pc=U531
 4. Environmental, Social and Governance (ESG) | Philips