Werkgever op de vingers getikt wegens ontslag van zieke werknemer en diffamerende uitlatingen.
Den Haag, december 2021. Op 6 december 2021 deed de Kantonrechter Amsterdam een belangwekkende uitspraak in een ontslagzaak tussen de Amsterdamse vestiging van een Amerikaans energiebedrijf en een werkneemster, die daar als manager boekhouding sinds 2017 werkzaam was. Deze zaak trekt om  meerdere redenen de aandacht. De werkneemster was ziek en werd toch ontslagen. Zij bleek met zwangerschapsverlof. Bovendien werd zij door de werkgever voor leugenaar uitgemaakt. Toegegeven de meeste werkgevers zullen zich niet laten verleiden tot ontslag tijdens ziekte, of het doen van diffamerende uitlatingen omtrent de werknemer en de kantonrechter nam het zeer hoog op. De werkgever werd in het ongelijk gesteld en werd veroordeeld tot een vergoeding van bijna 150.000 euro wegens een aaneenschakeling van ernstig verwijtbare handelingen. Een extreem hoog bedrag in de Nederlandse verhoudingen. Behalve de reguliere ontslagvergoeding van 9.000 euro moest de werkgever 98.000 euro wegens inkomensschade betalen. Daarnaast moest de werkgever nog eens 40.000 euro betalen wegens immateriële schade betalen wegens het toebrengen van onnodig psychisch leed.

Bron: RTL Nieuws.