Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je besloten hebt dat je wilt scheiden en er zijn kinderen bij betrokken, dan zijn er een aantal zaken die je van te voren moet regelen.

  1. De wetgever gaat er tegenwoordig van uit, dat zolang kinderen minderjarig zijn er in principe sprake is van co-ouderschap, of gezamenlijk gezag. Dat betekent, dat je steeds met elkaar moet overleggen. Zo kan de ene ouder niet zonder toestemming van de andere ouder met de kinderen naar elders verhuizen, tenzij dat dichtbij is. In voorkomende gevallen is vervangende toestemming van de Kinderrechter noodzakelijk.
  2. Achteraf toestemming vragen werkt niet en wordt meestal afgewezen. Je mag dus niet eerst verhuizen en dan toestemming vragen, zoals wel eens gebeurt. Dat kan bovendien voorkomen worden als je tijdig je advocaat raadpleegt en vraagt wat wel en niet kan.
  3. Ouders moeten bij het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank een door beiden ondertekend ouderschapsplan indienen. Dat geeft steeds vaker problemen, omdat als twee partners een maal aan het scheiden zijn, ze vaak niet meer in staat zijn in rust en redelijkheid met elkaar te overleggen over wat het beste is voor de kinderen.
  4. Mensen menen tegenwoordig in toenemende mate dat zij hun echtscheiding wel zelf kunnen regelen. Dat is een misvatting. Met name de fiscale kant kan je bij echtscheiding lelijk opbreken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.