4 things people find most challenging about divorce.4 things people find most challenging about divorce.
Harderwijk, 28 february 2017. I practice law for 31 years now and what I have heard from people that have consulted me concerning their divorce is that there are certain things that are most challenging for them.

 1. One is the stress and uncentainty as a consequence of their choice to end their marriage. Do I have to look for a new home?
 2. Do I see the kids in future and can I be there for them?
 3. What about my income, will it be enough to live on?
 4. The most challenging for people are fights concerning money and the fight over the kids.

After practising law for 16 years I therefore have chosen to become a mediator, to help them communicate effectively and fight less.

The main challenge is that 80% of all marriage that end in divorce could have been saved, if we had learned to deal with money. And yes, we are accountable ourselves and the curriculum in schools and at universities are determined by the government for centuries and will be inthe future if we don’t do something. Their self interest is that we stay dependent on them and we keep on paying our taxes.

Since in Europe and the US we are getting poorer the last 40 to 50 years per capita, although the GNP might still be growing, government has a growing challenge and that is that they can’t generate enough taxes any more and the problem gets bigger and bigger now the middle class is getting smaller and smaller.

These same people that haven’t learned to deal with money also work with the government and they are structurely spending more then the government earns.

Everybody that earns less then he or she is spending will get into trouble eventually. The government is no exception, although they think otherwise. So there is no self interest for the government to do anything about it and train children in primary school in financial skills. We have to do it ourselves because like I said we are accountable.

A divorce is most of the times a wake up call, to take the responsibility for your life and your finances into your own hands. There is no simple solution, because it is all about mindset. In the meantime your divorce has to be settled in an effective way.

If you have any question call me at: 071-5249316, or send me a mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

Posted in Family law, Personen- en familierecht | Leave a comment

Do you make these mistakes too when firing an employee?

Do you make these mistakes too when firing an employee?
Leiden, February 23, 2017. Sometimes you have an employee that does not fit in the team, or that is not even doing his or her work properly, or worse that steals from you or his or her colleagues.

In case of stealing it seems obvious. You fire them at once. Although it seems so obvious a lot of employers make costly mistakes with these procedures.

1. For instance they take action too fast without speaking to a lawyer first.

2. They say or write the wrong things.

3. Or they take too long to write the registered letter.

In the Netherlands the law is very specific in these cases.

 1. You should give the person notice that he or she is fired immediately, or after a short notice. The Hoge Raad, our highest court has decided that this can only be a few days, one or two at the most.
 2. You immediately put the decision in writing. So you send the person an letter in which you tell them what they have done or not done, why you have fired them, and what the applicable rule is according to law. In this case it is article 7:678 of our Civil Code.
 3. Then you state which paragraph is applicable.
 4. You send them the letter as a registered letter, to be sure that they will receive it.
 5. Don’t do this your self, always go to a lawyer. He or she has studied to do this for 5 years. You know there is a saying:”It takes a fool to be your own lawyer, doctor, etc”.

If you have any question call me at +31 71 5249316, or send me an e-mail on oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, or go to our website and use the box to ask your question.

Robert Oosthout.

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

The 3 most common mistakes people make in a divorce when children are involved


The 5 most common mistakes people make in a divorce when children are involved
Leiden, February 23, 2017. In the Netherlands when spouses decide to divorce and children are involved there are a few things you should know before taking action.

 1. Nowadays the legislator has decided that parents, also after a divorce have co parenthood. So where children are concerned you could say there is no difference whether you are married or not. Parents have to communicate with each other constantly. One parent can not move with the children without consent of the other parent.
 2. If you have moved with the kids and you ask the court permission to do so after you have done this, they will not grant you your request in most cases.
 3. Another thing is, that as soon as court procedures have started, the parents should make a parenting plan, including visiting rights, and send it to the court via a lawyer, a so called advocaat. If you do not do this, the court will not handle the case.
 4. Nowadays there are more and more people that think they can handle their own divorce. This is not such a good idea. I know, often financial reasons are taken into account and there is a saying: “It takes a fool to be your own lawyer, doctor, etc.”
 5. There is another reason why you should not do this. Nowadays laws change so fast, that you cannot be aware of all the consequences. Think about your pensionplan and whether you should have been married with a prenoptual agreement or not for fiscal reasons.

If you have any question call me at +31 71 5249316, or send me an e-mail on oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, or go to our website and use the box to ask your question.

Robert Oosthout.

 

Posted in Family law, Personen- en familierecht | Leave a comment

Echtscheiding en eigen woning.

Echtscheiding en eigen woning.


Harderwijk, 12 december 2016. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen, die denken dat zij hun echtscheiding zelf kunnen regelen. Veelal speelt het kostenargument hier een belangrijke rol.

Afgelopen week volgde ik in het kader van mijn permanente educatie een cursus echtscheidingsrecht met als titel: ”Eigen woning en echtscheiding: een fiscaal oerwoud van giftige spelregels”, gegeven door mr. Frits van der Kamp, een fiscalist gespecialiseerd in echtscheidingsvraagstukken en fiscaliteit.

De belangrijkste oorzaak van het feit dat mensen hierbij onvoldoende stilstaan is de introductie van het romantische huwelijksideaal in de 19e eeuw. Ik zal duidelijk zijn. Het huwelijk is ook en vooral een vermogensrechtelijk contract.

En omdat het over geld gaat, moet je dat goed regelen om je huwelijk heel te houden, want 80% van alle echtscheidingen vindt zijn oorzaak in ruzies over geld. En als het dan toch misgaat regel het dan zo, dat u en uw ex echtgenoot, of ex echtgenote en niet de fiscus er vandoor gaat met uw rechten en dus uw geld.

Soms kan het zinvol zijn vanuit het oogpunt van vermogensplanning, om voordat u gaat scheiden, als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, toch huwelijkse voorwaarden te laten maken.

Ook wilt u voorkomen dat de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning beperkt wordt, of niet meer mogelijk is, omdat u niet het goede huwelijksvermogensregime hebt gekozen.

Het begrip fiscaal partnerschap in de Wet Inkomstenbelasting 2001 speelt een belangrijke rol. Ook is het huwelijksgoederenrecht in 2012 gewijzigd, hetgeen een aanzienlijke verandering in de aanspraken tussen echtgenoten met zich meebrengt als men in elkaars eigendommen investeert. Bij waardering van BV’s speelt de pensioenverplichting een belangrijke rol. Ik heb hier zo maar en paar voorbeelden genoemd zonder volledig te zijn. Kennis van deze materie helpt u voor u betere keuzes te maken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:
Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Belastingrecht, Geen categorie, Personen- en familierecht | Leave a comment

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je besloten hebt dat je wilt scheiden en er zijn kinderen bij betrokken, dan zijn er een aantal zaken die je van te voren moet regelen.

 1. De wetgever gaat er tegenwoordig van uit, dat zolang kinderen minderjarig zijn er in principe sprake is van co-ouderschap, of gezamenlijk gezag. Dat betekent, dat je steeds met elkaar moet overleggen. Zo kan de ene ouder niet zonder toestemming van de andere ouder met de kinderen naar elders verhuizen, tenzij dat dichtbij is. In voorkomende gevallen is vervangende toestemming van de Kinderrechter noodzakelijk.
 2. Achteraf toestemming vragen werkt niet en wordt meestal afgewezen. Je mag dus niet eerst verhuizen en dan toestemming vragen, zoals wel eens gebeurt. Dat kan bovendien voorkomen worden als je tijdig je advocaat raadpleegt en vraagt wat wel en niet kan.
 3. Ouders moeten bij het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank een door beiden ondertekend ouderschapsplan indienen. Dat geeft steeds vaker problemen, omdat als twee partners een maal aan het scheiden zijn, ze vaak niet meer in staat zijn in rust en redelijkheid met elkaar te overleggen over wat het beste is voor de kinderen.
 4. Mensen menen tegenwoordig in toenemende mate dat zij hun echtscheiding wel zelf kunnen regelen. Dat is een misvatting. Met name de fiscale kant kan je bij echtscheiding lelijk opbreken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Fiscaal recht, Personen- en familierecht | Leave a comment

Het aanvragen van een verblijfsvergunning.


Het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je genoodzaakt wordt om je land te verlaten en je vlucht, omdat je door je eigen overheid wordt vervolgd wegens politieke overtuiging, seksuele geaardheid, ras, geloof, etc. en je naar Nederland reist, of als je om andere redenen een verblijfsvergunning wilt hebben om in Nederland te wonen en te werken, of vanwege gezinshereniging, is het goed je van te voren goed te informeren over je rechten.

De meest gemaakte fouten bij het aanvragen van een verblijfsvergunning zijn de volgende:

 1. Als je gewoon naar Nederland wilt komen en je wilt je hier vestigen, moet je eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen bij een ambassade of consulaat in het land van herkomst. Dat wordt vaak nagelaten, of vergeten en mensen komen dan met een visum voor kort verblijf, bijvoorbeeld voor vakantie naar Nederland, om vervolgens van mening te veranderen. Ze moeten dan terug naar het land van herkomst.
 2. Ook dien je te voren een inburgeringscursus te hebben gevolgd.
 3. En een examen te hebben gedaan, dat je moet hebben gehaald. Er wordt je dan een certificaat uitgereikt.
 4. Voor vluchtelingen geldt, dat omdat Nederland tot het Schengengebied behoort, zij zich moeten realiseren, dat het land van eerste aankomst het land is waar je asiel moet aanvragen. Als je dat niet doet, wordt je teruggestuurd naar het land van eerste aankomst. Ook een tussenlanding leidt tot de conclusie, dat het land van de tussenlanding het land van eerste aankomst is, als je paspoort daar wordt afgestempeld.

Voor landen waarmee Nederland, of de Europese Unie een associatieverdrag of een vriendschapsverdrag heeft, gelden vaak andere eisen.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Geen categorie, Mensenrechten | Leave a comment

De drie grootste fouten bij ontslag op staande voet.

donald-585x400
Ontslag op staande voet.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Bij een situatie die leidt tot een ontslag op staande voet lopen de spanningen op het werk soms zo hoog op, dat je als werkgever maatregelen moet nemen.

Vaak vergeten werkgevers dan onmiddellijk hun advocaat, of een advocaat, of bedrijfsjurist te bellen, om te vragen hoe dit aan te pakken.

Het geven van ontslag op staande voet is aan een aantal spelregels gebonden, die werkgevers nog wel eens uit het oog verliezen als de emoties hoog oplopen. Dat kan tot grote schade leiden.

Wat zijn de spelregels?

 1. Bel direct je advocaat en vraag hoe te handelen.
 2. In artikel 7:678 BW zijn de ontslaggronden voor een ontslag wegens dringende reden, zoals ontslag op staande voet in de wet genoemd wordt, aan de zijde van de werkgever geregeld. Deze opsomming is weliswaar vrij volledig, doch uitdrukkelijk heeft de wetgever bepaald dat zij niet uitputtend is. Dat betekent dat er in veel gevallen een oordeel van de Kantonrechter gevraagd zal worden. Per geval wordt dan bekeken, of het ontslag terecht is gegeven.
 3. Het schrijven van een ontslagbrief bij ontslag op staande voet luister zeer nauw. Allereerst moet je de grond die de wet geeft noemen en dan verwijzen naar het concrete incident. Tevens moet die brief de zelfde dag of kort nadien geschreven worden en verzonden In de rechtspraak is uitgemaakt, dat kort nadien tot hooguit enkele dagen uitstel kan leiden. Met het huidige e-mail verkeer is de mogelijkheid om direct te communiceren alleen maar toegenomen.
 4. Zorg ervoor dat je voor bewijsdoeleinden toch nog altijd een aangetekende brief verstuurt.
 5. En zorg dat je kunt bewijzen wat je stelt, dus beticht mensen niet van diefstal als je dat niet kunt bewijzen door bijvoorbeeld camerabeelden en verklaringen van medewerkers die de persoon in kwestie het hebben zien , of hebben betrapt, want dan kun je als werkgever wegens slecht werkgeverschap tegemoet zien.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Arbeidsrecht, Contractenrecht | Leave a comment

Seven things you have to think about when you read a contract.

Seven things you have to think about when you read a contract.

 1. A contract is a legal document. As a consequence it binds the parties who have signed it.
 2. Most of the time there are at least two parties in each contract. There can be more.
 3. You only speak about a contract when an offer has been made.
 4. And the offer has been accepted.
 5. In contracts parties can stipulate whatever they want to stipulate, as long as it is not against the law.
 6. In a contract there are several things that need to be tackled. The parties with their names and contact details.
 7. If they are dealing in a certain capacity, for instance a director of a company, whether he is entitled to bind his employer. This has to do with the rules around legal representation.
 8. You also want to know what the subject of the contract is. This can be employement, sale, lease, rent, buying a house, a mortgage, a bank loan, and so on. The list of subjects is endless.
 9. Be aware that most professional contractparties nowadays use general terms and conditions.

© 2016 mr. A.R. Oosthout LL.M., Dutch attorney at law, advocaat, Dutch barrister, Dutch solicitor. Member of the The Hague Bar. Robert Oosthout is a Dutch attorney at law. His law office is situated in Leiden under the name Oosthout Advocatuur. You can find the office at Schipholweg 103, 2316 XC Leiden, or via the website www.oosthoutadvocatuur.nl.

Disclaimer: This document was written with the utmost care. You cannot make any claims based on the content of this document. If you have any more questions, feel free to call me on: +31 71 5249316 or send an e-mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

How to find the best lawyer?

Fotostudio87_2043_LinkedIn

How to find the best lawyer?

 1. First define your problem.
 2. When you do that, look into the story behind what is presenting it self, because  most of the times the legal issue is an expression of a bigger, or other problem. Get to the root cause, instead of tackeling symptoms.
 3. Look into your own role in the issue at hand. Solving problems in a legal way is not always the best solution.
 4. Look to other ways of conflict resolution.
 5. Be aware of the fact that there are many lawyers. In The Netherlands alone there are more then 17,000 attorneys at law.
 6. So where should you start? To start: Ask in you own network to begin with. Most of the time friends and family can recommend someone they have positive experiences with.
 7. If that does not work, you can go online and google what you want to know. Go for instance to the website of The Dutch Bar Association and find a lawyer in your neighbourhood, who is also specialized in certain domains. That limits the amount of lawyers substantially.
 8. Finally be aware of the fact that lawyers are trained professionals in the domain of the law. They are legal specialists. So most of the time they are not equipped to say something about other domains. Think for instance about the medical profession, or any other profession.
 9. Be aware of the fact that professionals speak and write in professional language, also called jargon. If you don´t understand what they are saying, just ask them to explain what they mean.
 10. And first and foremost, when you find someone, listen to your feelings. Do you like the person? If not, go somewhere else.

© 2016 mr. A.R. Oosthout LL.M., Dutch attorney at law, advocaat, Dutch barrister, Dutch solicitor. Member of the The Hague Bar. Robert Oosthout is a Dutch attorney at law. His law office is situated in Leiden under the name Oosthout Advocatuur. You can find the office at Schipholweg 103, 2316 XC Leiden, or via the website www.oosthoutadvocatuur.nl.

Disclaimer: This document was written with the utmost care. You cannot make any claims based on the content of this document. If you have any more questions, feel free to call me on: +31 71 5249316 or send an e-mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Posted in Oosthout Advocatuur | Leave a comment

Op handen zijnde wetgeving

In de rubriek ophanden zijnde wetgeving zal ik regelmatig berichten over wetten die in de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden.

Momenteel springen de volgende wetsontwerpen het meest in het oog.

 1. Wetsvoorstel 34016: Verlies Nederlanderschap bij terroristische misdrijven.
 2. Wetsvoorstel 34289: Vergunningplicht grondstoffen voor explosieven.
 3. Wetsvoorstel 33258: Wet huis voor klokkenluiders.
 4. Wetsvoorstel 34082: Spreekrecht voor slachtoffers.
 5. Wetsvoorstel 33897: Beperking huwelijksgoederengemeenschap.
 6. Wetsvoorstel 33328: Wet open overheid.
  Het eerste wetsvoorstel moet leiden tot verruiming van de Wet op het Nederlanderschap. Was het tot nu toe zo dat je het Nederlanderschap verloor als je in vreemde krijgsdienst trad.  Doel van de wet is dat je als je lid bent van een terroristische organisatie automatisch je Nederlanderschap verliest. Er moet wel een strafrechtelijke veroordeling zijn. Het tweede wetsontwerp regelt het aan banden leggen door vergunningplicht van de vrije verkrijgbaarheid van stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Het derde wetsontwerp introduceert eindelijk een regeling voor klokkenluiders. In het vierde ontwerp wordt aan slachtoffers van misdrijven in de rechtszaal een stem gegeven. In het vijfde ontwerp wordt de langverwachte wijziging van het huwelijks vermogensrecht geregeld. Het laatste ontwerp is een wijziging van de WOB, de Wet openbaarheid bestuur. Het is te hopen dat bij het wetsontwerp over grondstoffen voor explosieven het gezonde verstand blijft zegevieren en niet alle boren in dit land voor hun kunstmest vergunning moeten aanvragen. Bronvermelding: Advocatenblad.

 

 

 

 

Posted in Ophanden zijnde wetgeving | Leave a comment