Mkb voor € 4 mrd in de min op rentederivaten

Harderwijk, 4 april 2014. Het FD kopte vanochtend op de voorpagina: “Mkb voor € 4 mrd in de min op rentederivaten“.  In het artikel wordt aandacht besteed aan het feit, dat het mkb in Nederland voor 4 miljard euro in de min staat bij banken vanwege zogenaamde rentederivaten. Ook het NOS journaal berichtte er vanavond over. Het betreft renteswaps die ondernemers kochten om zich in te dekken tegen rentestijgingen op hun kredieten. Wat ze zich niet realiseerden was, dat als de rente daalde hen dat op grote verliezen kon komen te staan. Velen bezaten die kennis niet en de banken namen het in veel gevallen niet zo nauw met hun zorgplicht en vertelden hen dat ook niet. Banken hebben op ongeveer een derde van hun  kredietverlening aan het MKB renteswaps verkocht, of wel voor 51,7 miljard euro. Vooral Rabobank, ABN Amro en Deutsche Bank waren actief in deze markt. Afgelopen week deed de Rechtbank Den Bosch uitspraak in een zaak waarin een agrariër de Rabobank aansprak in een vergelijkbare situatie. De melkveehouder hoefde aan de Rabobank niet het volledige verlies te betalen, dat hij had geleden op zijn swap. De bank had de klant veel beter moeten voorlichten over de negatieve waardeontwikkeling op zijn swap. Daarmee stelt de rechter vast dat de bank een bijzondere zorgplicht heeft. de bank moet niet alleen de klant op de risico’s hebben gewezen. Zij moet zich ervan vergewissen, dat de klant die waarschuwing heeft begrepen. Deze uitspraak is in die zin een trendbreuk, dat een dergelijke zorgplicht ten aanzien van particulieren eerder werd aangenomen, doch ten opzichte van ondernemers nog niet. Daar is nu verandering in gekomen. Het betreft hier weliswaar een individueel geval, doch zowel bedrijfsadviseurs als advocaten verwachten dat er meer claims tegen banken zullen komen. Heeft u ook renteswaps gekocht bij Rabobank, ABN Amro of Deutsche Bank dan kan het de moeite lonen een rechtzaak tegen de bank aan te spannen. Ik sta u daarbij graag ter zijde.

Voor de goede orde moet vermeld worden, dat het slechts zin heeft te bestuderen of een dergelijke claim zinvol is als het contract waarbij de renteswap werd afgesloten en dat gekoppeld was aan een krediet de volledige looptijd heeft gehad. immers gedurende die looptijd kan de rente weer in positieve zin veranderen waardoor de eventuele schade achteraf lager uit valt. Het leek mij goed u hier nog op te wijzen, hetgeen in het FD of het NOS journaal niet aan de orde kwam.

(c) 2014 mr. A.R. Oosthout.

Robert Oosthout is advocaat en mediator met kantoor in Leiden en werkte voorheen als accountmanager bij H. Albert de Bary &Co. Bankiers N.V..

Disclaimer:
Aan het tot stand komen van de inhoud van dit artikel is de grootst mogelijk zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen hebt, bel mr. Robert Oosthout op 071-5249316.

 

This entry was posted in Bank -en effectenrecht, Contractenrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.