Monthly Archives: augustus 2017

The battle of forms

The battle of forms. Harderwijk, 8 maart 2017. In contracten tussen professionele marktpartijen vindt je vaak een zgn. battle of forms clausule. Wat is dat en wat is het doel van een dergelijke clausule? Een battle of forms clausule is … Continue reading

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

Koop en verkoop op afbetaling

Koop en verkoop op afbetaling. Harderwijk, 8 maart 2017. Koop op afbetaling is geregeld in ons Burgerlijk Wetboek, in boek 7A, dat handelt over de bijzondere overeenkomsten. In de vijfde titel van boek 7A vinden we bepalingen over de koop … Continue reading

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

De grijze of de zwarte lijst

De grijze lijst en zwarte lijst van bedingen in algemene voorwaarden van overeenkomsten met consumenten. Harderwijk, 8 maart 2017. Als je als ondernemer zaken doet met consumenten en je hanteert algemene voorwaarden moet je je bewust zijn van het feit, … Continue reading

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht.

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht. Harderwijk, 8 maart 2017. Het herroepingsrecht van consumenten¬† onder het Nederlandse recht houdt in, dat een consument zonder opgaaf van redenen een koop binnen 14 dagen kan herroepen. Herroepen gebeurt door … Continue reading

Posted in Contractenrecht | Leave a comment