Monthly Archives: juni 2016

Op handen zijnde wetgeving

In de rubriek ophanden zijnde wetgeving zal ik regelmatig berichten over wetten die in de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. Momenteel springen de volgende wetsontwerpen het meest in het oog. Wetsvoorstel 34016: Verlies Nederlanderschap bij terroristische misdrijven. Wetsvoorstel 34289: … Continue reading

Posted in Ophanden zijnde wetgeving | Leave a comment