Uw uitdagingen

Uw uitdagingen als ondernemer/ bedrijfseigenaar, of investeerder.

De ondernemer:

  • Voor de ondernemer is dat vaak, dat hij alle beslissingen in zijn eentje moet nemen.
  • Hij heeft te maken met een onbetrouwbare overheid, die maakt dat hij bij het bepalen van zijn beleid niet afhankelijk wil en kan zijn van die overheid. Hij wil dus zo snel mogelijk financieel vrij zijn. Daarvoor is een exit strategie nodig, zodat hij niet meer hoeft te werken voor zijn geld, maar het geld voor hem werkt. Bij het nemen van investeringsbeslissingen gaat het primair om cash flow en pas daarna om “capital gain”, een grote som ineens. Als hij zijn maandelijkse kosten maar kan blijven voldoen, ook als hij niet meer werkt.
  • Nog een uitdaging is personeel. Hoe kun je ze laten doen wat jij wilt, waarbij het arbeidsethos van de huidige generatie verschilt van voorheen, omdat zij andere prioriteiten leggen als het gaat om balans tussen werk en inkomen enerzijds en gezin en vrije tijdbesteding anderzijds.
  • Voor de ondernemer gaat het om bescherming van zijn belangrijkste productiemiddel, zijn kennis.
  • Daarnaast wil hij zijn onderneming beschermen tegen crediteuren, vijandige overnames, etc.
  • Ook wil hij zo min mogelijk belasting betalen.
  • En hoe financiert hij zijn groei.

De bedrijfseigenaar:

  • Voor de bedrijfseigenaar gaat het vaak om bescherming van de continu├»teit van de onderneming.

De investeerder:

  • De investeerder vraagt zich vooral af hoe bescherm ik mijn vermogen. Daarbij kan het gaan om deelnemingen in andere bedrijven, investeringen in aandelen, of in onroerend goed

Uw uitdagingen als vermogende particulier.

  • De uitdaging voor de vermogende particulier is vooral vermogensbescherming.

KvK inschrijvingsnummer: 27366180
BTW nummer: 1137.87.546.B.02

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.