Ask Robert


Ask Robert

1. Waar vind ik een goede advocaat voor mijn probleem?
Wees je ervan bewust, dat meeste mensen in hun leven gemiddeld slechts twee keer met een advocaat in aanraking komen. Als je weet waar je de advocaat voor wil raadplegen, dan kun je in je netwerk kijken en rondvragen of anderen ervaringen hebben met advocaten in jouw buurt.
Omdat het werk van een advocaat met zich meebrengt dat je een vertrouwensband opbouwt met de cliënt, wil je wel dat er een klik is met je advocaat.
Er zijn ongeveer 17.000 advocaten in Nederland. De meesten hebben wel een of meer specialisaties. Zie ook mijn blog over:”How to find the best lawyer”, op deze website.

2. Wat zijn de kosten van een advocaat?
Het meeste werk dat een advocaat doet is advieswerk. Daarover kun je tariefafspraken maken. Er zijn allerlei mogelijkheden.
a.Op basis van uren maal tarief, al of niet met een begroting van te voren van het aantal te besteden uren.
b. Voor een vaste prijs, welke van te voren wordt bepaald.
c. Op basis van dekking van kosten en een redelijke beloning, waarbij achteraf  nog afhankelijk van het resultaat een extra fee in rekening mag worden gebracht, op basis van een percentage, of een bedrag ineens.
d. Bij incasso’s kan no cure no pay worden afgesproken. De Incassowet kent  percentages afhankelijk van de hoogte van de vordering, welke in rekening mogen worden gebracht aan de schuldenaar. Bij succes is dat bedrag dan voor de advocaat.
e. Voor het overige is no cure no pay in Nederland nog altijd niet toegestaan, hoewel er in de letselschadepraktijk mee geëxperimenteerd wordt sinds 1 januari 2014. Dit experiment loopt tot 1 januari 2019.
f. Voor grote klanten, die vaak met volumes werken en veel zaken aanleveren kan met vaste prijzen per zaak gewerkt worden.
g. Indien er geprocedeerd moet worden moet er griffierecht betaald worden. Voor details
zie https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak/Griffierecht
h. Vaak moet ook de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Ook dat brengt kosten met zich mee. Voor details: https://www.kbvg.nl/1189/ik-heb-een-vordering/kosten-gerechtsdeurwaarder.html
i. Als er deskundigen moeten worden ingeschakeld, omdat het bewijs moet worden onderbouwd zijn die kosten ook voor rekening van de cliënt. Alle voorgaande kosten worden bij voorschot in rekening gebracht.

Welke specialisaties kent het kantoor?

Personen-. familie-, erfrecht
Boedelscheidingen
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Erfrecht – algemeen
Familierecht – algemeen
Familiezaken met internationale aspecten
OTS/UHP
Personenrecht – algemeen
Vaderschap en erkenning

Psychiatrisch Patiëntenrecht
BOPZ-zaken
Psychiatrisch patiëntenrecht – algemeen

Ondernemingsrecht
Agrarische ondernemingen
Due dilligence
Franchise
MKB
Ondernemingsrecht – algemeen
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen

Verbintenissenrecht
Agrarisch verbintenissenrecht
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Verbintenissenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
CAO-recht
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Overgang van onderneming
Re-integratie
WIA/WGA/IVA

Faillissementsrecht inclusief WSNP
Aanvragen van faillissementen en hoger beroep
Indienen verzoeken WSNP en hoger beroep

3. Wat kost het als ik naar de rechter wil?
De kosten van rechtshulp als je wilt procederen zijn:
a Deurwaardersksoten
b. Kosten voor het gerecht waar je wilt procederen, ook wel griffierecht en tot slot het
c. Honorarium of de vergoeding voor de advocaat.

Hierboven is uiteengezet wat de kosten van een advocaat zijn onder punt 2.