Wij bouwen succesvolle ondernemingen

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

De drie grootste fouten bij echtscheiding. Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je besloten hebt dat je wilt scheiden en er zijn kinderen bij betrokken, dan zijn er een aantal zaken die je van te voren moet regelen. De wetgever gaat er tegenwoordig van uit, dat zolang kinderen minderjarig zijn er in principe…
Lees verder


13 december 2016 0

Het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Het aanvragen van een verblijfsvergunning. Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je genoodzaakt wordt om je land te verlaten en je vlucht, omdat je door je eigen overheid wordt vervolgd wegens politieke overtuiging, seksuele geaardheid, ras, geloof, etc. en je naar Nederland reist, of als je om andere redenen een verblijfsvergunning wilt hebben…
Lees verder


29 november 2016 0

De drie grootste fouten bij ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet. Bewustzijn is het begin van elke verandering. Bij een situatie die leidt tot een ontslag op staande voet lopen de spanningen op het werk soms zo hoog op, dat je als werkgever maatregelen moet nemen. Vaak vergeten werkgevers dan onmiddellijk hun advocaat, of een advocaat, of bedrijfsjurist te bellen, om te…
Lees verder


29 november 2016 0

Seven things you have to think about when you read a contract.

Seven things you have to think about when you read a contract. A contract is a legal document. As a consequence it binds the parties who have signed it. Most of the time there are at least two parties in each contract. There can be more. You only speak about a contract when an offer…
Lees verder


22 september 2016 0

How to find the best lawyer?

How to find the best lawyer? First define your problem. When you do that, look into the story behind what is presenting it self, becauseĀ  most of the times the legal issue is an expression of a bigger, or other problem. Get to the root cause, instead of tackeling symptoms. Look into your own role…
Lees verder


22 september 2016 0

Op handen zijnde wetgeving

In de rubriek ophanden zijnde wetgeving zal ik regelmatig berichten over wetten die in de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. Momenteel springen de volgende wetsontwerpen het meest in het oog. Wetsvoorstel 34016: Verlies Nederlanderschap bij terroristische misdrijven. Wetsvoorstel 34289: Vergunningplicht grondstoffen voor explosieven. Wetsvoorstel 33258: Wet huis voor klokkenluiders. Wetsvoorstel 34082: Spreekrecht voor slachtoffers.…
Lees verder


23 juni 2016 0

Actie: Algemene voorwaardenscreening voor negenennegentig euro ex 21% BTW

Harderwijk, 2 mei 2016. Vanaf vandaag 2 mei 2016 zijnĀ  wij een actie gestart voor startende ondernemers, of ZZPers, of MKB ondernemers en MKB ondernemingen. Gedurende een periode van 6 maanden doen wij een proef waarbij wij aanbieden uw algemene voorwaarden te screenen voor 99 euro ex 21% BTW. Wij brengen vervolgens een advies uit.…
Lees verder


2 mei 2016 0

De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid. Harderwijk, 11 september 2015. Op 1 juli 2015 is het tweede gedeelte de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Een deel was overigens al op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet brengt een groot aantal veranderingen teweeg op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht, de…
Lees verder


14 oktober 2015 0

Afschaffing van de zelfstandigenaftrek.

Harderwijk, 2 juni 2015, In het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte was afgesproken dat de zelfstandigenaftrek zou worden afgeschaft. Dat leidde tot zoveel maatschappelijke verontwaardiging en protest dat het plan de ijskast in ging. Recentelijk werd het weer van stal gehaald en daarbij werd ook het idee gelanceerd om ZZPers te verplichten een pensioen…
Lees verder


2 juni 2015 0

Advocatenwet per 1 januari 2015 gewijzigd.

Advocatenwet per 1 januari 2015 gewijzigd. Harderwijk, 24 maart 2015. Per 1 januari 2015 is de Advocatenwet ingrijpend gewijzigd. Geschiedenis Sinds 2004 is er in toenemende mate een maatschappelijke discussie op gang gekomen over de rol en de positie van de advocaat in onze rechtsstaat. Deze is uiteindelijk uitgemond in een wetgevingsoperatie, die wijzigingen heeft…
Lees verder


24 maart 2015 0