The 3 most common mistakes people make in a divorce when children are involved


The 5 most common mistakes people make in a divorce when children are involved
Leiden, February 23, 2017. In the Netherlands when spouses decide to divorce and children are involved there are a few things you should know before taking action.

 1. Nowadays the legislator has decided that parents, also after a divorce have co parenthood. So where children are concerned you could say there is no difference whether you are married or not. Parents have to communicate with each other constantly. One parent can not move with the children without consent of the other parent.
 2. If you have moved with the kids and you ask the court permission to do so after you have done this, they will not grant you your request in most cases.
 3. Another thing is, that as soon as court procedures have started, the parents should make a parenting plan, including visiting rights, and send it to the court via a lawyer, a so called advocaat. If you do not do this, the court will not handle the case.
 4. Nowadays there are more and more people that think they can handle their own divorce. This is not such a good idea. I know, often financial reasons are taken into account and there is a saying: “It takes a fool to be your own lawyer, doctor, etc.”
 5. There is another reason why you should not do this. Nowadays laws change so fast, that you cannot be aware of all the consequences. Think about your pensionplan and whether you should have been married with a prenoptual agreement or not for fiscal reasons.

If you have any question call me at +31 71 5249316, or send me an e-mail on oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, or go to our website and use the box to ask your question.

Robert Oosthout.

 

Posted in Family law, Personen- en familierecht | Leave a comment

Echtscheiding en eigen woning.

Echtscheiding en eigen woning.


Harderwijk, 12 december 2016. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen, die denken dat zij hun echtscheiding zelf kunnen regelen. Veelal speelt het kostenargument hier een belangrijke rol.

Afgelopen week volgde ik in het kader van mijn permanente educatie een cursus echtscheidingsrecht met als titel: ”Eigen woning en echtscheiding: een fiscaal oerwoud van giftige spelregels”, gegeven door mr. Frits van der Kamp, een fiscalist gespecialiseerd in echtscheidingsvraagstukken en fiscaliteit.

De belangrijkste oorzaak van het feit dat mensen hierbij onvoldoende stilstaan is de introductie van het romantische huwelijksideaal in de 19e eeuw. Ik zal duidelijk zijn. Het huwelijk is ook en vooral een vermogensrechtelijk contract.

En omdat het over geld gaat, moet je dat goed regelen om je huwelijk heel te houden, want 80% van alle echtscheidingen vindt zijn oorzaak in ruzies over geld. En als het dan toch misgaat regel het dan zo, dat u en uw ex echtgenoot, of ex echtgenote en niet de fiscus er vandoor gaat met uw rechten en dus uw geld.

Soms kan het zinvol zijn vanuit het oogpunt van vermogensplanning, om voordat u gaat scheiden, als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, toch huwelijkse voorwaarden te laten maken.

Ook wilt u voorkomen dat de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning beperkt wordt, of niet meer mogelijk is, omdat u niet het goede huwelijksvermogensregime hebt gekozen.

Het begrip fiscaal partnerschap in de Wet Inkomstenbelasting 2001 speelt een belangrijke rol. Ook is het huwelijksgoederenrecht in 2012 gewijzigd, hetgeen een aanzienlijke verandering in de aanspraken tussen echtgenoten met zich meebrengt als men in elkaars eigendommen investeert. Bij waardering van BV’s speelt de pensioenverplichting een belangrijke rol. Ik heb hier zo maar en paar voorbeelden genoemd zonder volledig te zijn. Kennis van deze materie helpt u voor u betere keuzes te maken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:
Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Belastingrecht, Geen categorie, Personen- en familierecht | Leave a comment

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je besloten hebt dat je wilt scheiden en er zijn kinderen bij betrokken, dan zijn er een aantal zaken die je van te voren moet regelen.

 1. De wetgever gaat er tegenwoordig van uit, dat zolang kinderen minderjarig zijn er in principe sprake is van co-ouderschap, of gezamenlijk gezag. Dat betekent, dat je steeds met elkaar moet overleggen. Zo kan de ene ouder niet zonder toestemming van de andere ouder met de kinderen naar elders verhuizen, tenzij dat dichtbij is. In voorkomende gevallen is vervangende toestemming van de Kinderrechter noodzakelijk.
 2. Achteraf toestemming vragen werkt niet en wordt meestal afgewezen. Je mag dus niet eerst verhuizen en dan toestemming vragen, zoals wel eens gebeurt. Dat kan bovendien voorkomen worden als je tijdig je advocaat raadpleegt en vraagt wat wel en niet kan.
 3. Ouders moeten bij het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank een door beiden ondertekend ouderschapsplan indienen. Dat geeft steeds vaker problemen, omdat als twee partners een maal aan het scheiden zijn, ze vaak niet meer in staat zijn in rust en redelijkheid met elkaar te overleggen over wat het beste is voor de kinderen.
 4. Mensen menen tegenwoordig in toenemende mate dat zij hun echtscheiding wel zelf kunnen regelen. Dat is een misvatting. Met name de fiscale kant kan je bij echtscheiding lelijk opbreken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Fiscaal recht, Personen- en familierecht | Leave a comment

Het aanvragen van een verblijfsvergunning.


Het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je genoodzaakt wordt om je land te verlaten en je vlucht, omdat je door je eigen overheid wordt vervolgd wegens politieke overtuiging, seksuele geaardheid, ras, geloof, etc. en je naar Nederland reist, of als je om andere redenen een verblijfsvergunning wilt hebben om in Nederland te wonen en te werken, of vanwege gezinshereniging, is het goed je van te voren goed te informeren over je rechten.

De meest gemaakte fouten bij het aanvragen van een verblijfsvergunning zijn de volgende:

 1. Als je gewoon naar Nederland wilt komen en je wilt je hier vestigen, moet je eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen bij een ambassade of consulaat in het land van herkomst. Dat wordt vaak nagelaten, of vergeten en mensen komen dan met een visum voor kort verblijf, bijvoorbeeld voor vakantie naar Nederland, om vervolgens van mening te veranderen. Ze moeten dan terug naar het land van herkomst.
 2. Ook dien je te voren een inburgeringscursus te hebben gevolgd.
 3. En een examen te hebben gedaan, dat je moet hebben gehaald. Er wordt je dan een certificaat uitgereikt.
 4. Voor vluchtelingen geldt, dat omdat Nederland tot het Schengengebied behoort, zij zich moeten realiseren, dat het land van eerste aankomst het land is waar je asiel moet aanvragen. Als je dat niet doet, wordt je teruggestuurd naar het land van eerste aankomst. Ook een tussenlanding leidt tot de conclusie, dat het land van de tussenlanding het land van eerste aankomst is, als je paspoort daar wordt afgestempeld.

Voor landen waarmee Nederland, of de Europese Unie een associatieverdrag of een vriendschapsverdrag heeft, gelden vaak andere eisen.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Geen categorie, Mensenrechten | Leave a comment

De drie grootste fouten bij ontslag op staande voet.

donald-585x400
Ontslag op staande voet.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Bij een situatie die leidt tot een ontslag op staande voet lopen de spanningen op het werk soms zo hoog op, dat je als werkgever maatregelen moet nemen.

Vaak vergeten werkgevers dan onmiddellijk hun advocaat, of een advocaat, of bedrijfsjurist te bellen, om te vragen hoe dit aan te pakken.

Het geven van ontslag op staande voet is aan een aantal spelregels gebonden, die werkgevers nog wel eens uit het oog verliezen als de emoties hoog oplopen. Dat kan tot grote schade leiden.

Wat zijn de spelregels?

 1. Bel direct je advocaat en vraag hoe te handelen.
 2. In artikel 7:678 BW zijn de ontslaggronden voor een ontslag wegens dringende reden, zoals ontslag op staande voet in de wet genoemd wordt, aan de zijde van de werkgever geregeld. Deze opsomming is weliswaar vrij volledig, doch uitdrukkelijk heeft de wetgever bepaald dat zij niet uitputtend is. Dat betekent dat er in veel gevallen een oordeel van de Kantonrechter gevraagd zal worden. Per geval wordt dan bekeken, of het ontslag terecht is gegeven.
 3. Het schrijven van een ontslagbrief bij ontslag op staande voet luister zeer nauw. Allereerst moet je de grond die de wet geeft noemen en dan verwijzen naar het concrete incident. Tevens moet die brief de zelfde dag of kort nadien geschreven worden en verzonden In de rechtspraak is uitgemaakt, dat kort nadien tot hooguit enkele dagen uitstel kan leiden. Met het huidige e-mail verkeer is de mogelijkheid om direct te communiceren alleen maar toegenomen.
 4. Zorg ervoor dat je voor bewijsdoeleinden toch nog altijd een aangetekende brief verstuurt.
 5. En zorg dat je kunt bewijzen wat je stelt, dus beticht mensen niet van diefstal als je dat niet kunt bewijzen door bijvoorbeeld camerabeelden en verklaringen van medewerkers die de persoon in kwestie het hebben zien , of hebben betrapt, want dan kun je als werkgever wegens slecht werkgeverschap tegemoet zien.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Posted in Arbeidsrecht, Contractenrecht | Leave a comment

Seven things you have to think about when you read a contract.

Seven things you have to think about when you read a contract.

 1. A contract is a legal document. As a consequence it binds the parties who have signed it.
 2. Most of the time there are at least two parties in each contract. There can be more.
 3. You only speak about a contract when an offer has been made.
 4. And the offer has been accepted.
 5. In contracts parties can stipulate whatever they want to stipulate, as long as it is not against the law.
 6. In a contract there are several things that need to be tackled. The parties with their names and contact details.
 7. If they are dealing in a certain capacity, for instance a director of a company, whether he is entitled to bind his employer. This has to do with the rules around legal representation.
 8. You also want to know what the subject of the contract is. This can be employement, sale, lease, rent, buying a house, a mortgage, a bank loan, and so on. The list of subjects is endless.
 9. Be aware that most professional contractparties nowadays use general terms and conditions.

© 2016 mr. A.R. Oosthout LL.M., Dutch attorney at law, advocaat, Dutch barrister, Dutch solicitor. Member of the The Hague Bar. Robert Oosthout is a Dutch attorney at law. His law office is situated in Leiden under the name Oosthout Advocatuur. You can find the office at Schipholweg 103, 2316 XC Leiden, or via the website www.oosthoutadvocatuur.nl.

Disclaimer: This document was written with the utmost care. You cannot make any claims based on the content of this document. If you have any more questions, feel free to call me on: +31 71 5249316 or send an e-mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Posted in Contractenrecht | Leave a comment

How to find the best lawyer?

Fotostudio87_2043_LinkedIn

How to find the best lawyer?

 1. First define your problem.
 2. When you do that, look into the story behind what is presenting it self, because  most of the times the legal issue is an expression of a bigger, or other problem. Get to the root cause, instead of tackeling symptoms.
 3. Look into your own role in the issue at hand. Solving problems in a legal way is not always the best solution.
 4. Look to other ways of conflict resolution.
 5. Be aware of the fact that there are many lawyers. In The Netherlands alone there are more then 17,000 attorneys at law.
 6. So where should you start? To start: Ask in you own network to begin with. Most of the time friends and family can recommend someone they have positive experiences with.
 7. If that does not work, you can go online and google what you want to know. Go for instance to the website of The Dutch Bar Association and find a lawyer in your neighbourhood, who is also specialized in certain domains. That limits the amount of lawyers substantially.
 8. Finally be aware of the fact that lawyers are trained professionals in the domain of the law. They are legal specialists. So most of the time they are not equipped to say something about other domains. Think for instance about the medical profession, or any other profession.
 9. Be aware of the fact that professionals speak and write in professional language, also called jargon. If you don´t understand what they are saying, just ask them to explain what they mean.
 10. And first and foremost, when you find someone, listen to your feelings. Do you like the person? If not, go somewhere else.

© 2016 mr. A.R. Oosthout LL.M., Dutch attorney at law, advocaat, Dutch barrister, Dutch solicitor. Member of the The Hague Bar. Robert Oosthout is a Dutch attorney at law. His law office is situated in Leiden under the name Oosthout Advocatuur. You can find the office at Schipholweg 103, 2316 XC Leiden, or via the website www.oosthoutadvocatuur.nl.

Disclaimer: This document was written with the utmost care. You cannot make any claims based on the content of this document. If you have any more questions, feel free to call me on: +31 71 5249316 or send an e-mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Posted in Oosthout Advocatuur | Leave a comment

Op handen zijnde wetgeving

In de rubriek ophanden zijnde wetgeving zal ik regelmatig berichten over wetten die in de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden.

Momenteel springen de volgende wetsontwerpen het meest in het oog.

 1. Wetsvoorstel 34016: Verlies Nederlanderschap bij terroristische misdrijven.
 2. Wetsvoorstel 34289: Vergunningplicht grondstoffen voor explosieven.
 3. Wetsvoorstel 33258: Wet huis voor klokkenluiders.
 4. Wetsvoorstel 34082: Spreekrecht voor slachtoffers.
 5. Wetsvoorstel 33897: Beperking huwelijksgoederengemeenschap.
 6. Wetsvoorstel 33328: Wet open overheid.
  Het eerste wetsvoorstel moet leiden tot verruiming van de Wet op het Nederlanderschap. Was het tot nu toe zo dat je het Nederlanderschap verloor als je in vreemde krijgsdienst trad.  Doel van de wet is dat je als je lid bent van een terroristische organisatie automatisch je Nederlanderschap verliest. Er moet wel een strafrechtelijke veroordeling zijn. Het tweede wetsontwerp regelt het aan banden leggen door vergunningplicht van de vrije verkrijgbaarheid van stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Het derde wetsontwerp introduceert eindelijk een regeling voor klokkenluiders. In het vierde ontwerp wordt aan slachtoffers van misdrijven in de rechtszaal een stem gegeven. In het vijfde ontwerp wordt de langverwachte wijziging van het huwelijks vermogensrecht geregeld. Het laatste ontwerp is een wijziging van de WOB, de Wet openbaarheid bestuur. Het is te hopen dat bij het wetsontwerp over grondstoffen voor explosieven het gezonde verstand blijft zegevieren en niet alle boren in dit land voor hun kunstmest vergunning moeten aanvragen. Bronvermelding: Advocatenblad.

 

 

 

 

Posted in Ophanden zijnde wetgeving | Leave a comment

Actie: Algemene voorwaardenscreening voor negenennegentig euro ex 21% BTW

Harderwijk, 2 mei 2016. Vanaf vandaag 2 mei 2016 zijn  wij een actie gestart voor startende ondernemers, of ZZPers, of MKB ondernemers en MKB ondernemingen.

Gedurende een periode van 6 maanden doen wij een proef waarbij wij aanbieden uw algemene voorwaarden te screenen voor 99 euro ex 21% BTW. Wij brengen vervolgens een advies uit.

Mocht u nieuwe algemene voorwaarden willen hebben dan kunnen wij die maken voor 250 euro ex 21% BTW.

De actie loopt tot 1 november 2016. Daana bekijken we, of het de moeite waard is om deze te verlengen.

Betalingscondities: Betaling dient vooraf te geschieden. Na ontvangst van de betaling gaan we voor u aan het werk.

 

 

 

 

Posted in Contractenrecht, Geen categorie, Ondernemingsrecht | Leave a comment

De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid.
Harderwijk, 11 september 2015. Op 1 juli 2015 is het tweede gedeelte de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Een deel was overigens al op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet brengt een groot aantal veranderingen teweeg op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht, de WW en de re-integratie van werkeloze werknemers. De wet verstevigt de rechtspositie van flexwerkers. Het ontslag wordt sneller goedkoper en eerlijker. De WW wordt erop gericht mensen weer sneller aan het werk te krijgen. Dat is de intentie van de wetgever. Of het in de praktijk ook zo gaat werken moet worden afgewacht. We zijn nu net de derde maand in gegaan na de inwerkingtreding van de WWZ. De verwachting van de vele duizenden arbeidsjuristen en advocaten is dat het tot meer werk gaat leiden voor hen en voor de rechterlijke macht, met name de kantonrechters in Nederland. Jarenlang hebben rechters geroepen dat ze teveel werk hadden en hebben we mediators opgeleid en ander manieren van geschillenbeslechting beproefd. Onder druk van de noodzaak tot bezuinigen blijkt het nu wel mogelijk om binnen een half jaar een beslissing te nemen en een wet over de totstandkoming waarvan bijna 40 jaar is gedebatteerd te schrijven en door het parlement te krijgen. De financiële nood in Den Haag is kennelijk zo hoog dat er snel geschakeld moet worden. Dat zagen we bij de transitie in het sociale domein eerder ook. Terug naar de WWZ. Omdat deze wet voor zowel werkgevers als werknemers enorme gevolgen gaat hebben wil ik een aantal wijzigingen op een rijtje zetten zonder de illusie te hebben uitputtend te zijn. Als u in een concreet geval vragen hebt ga dan naar uw arbeidsrechtadvocaat of bedrijfsjurist. Voor werkgevers is het goedkoper geworden om werknemers te ontslaan, omdat de ontslag- vergoeding is beperkt tot maximaal € 75.000,– en tot een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000,–. Bovendien is in de Kantonrechtersformule, die gebruikt wordt om de ontslagvergoeding te berekenen een wijziging aangebracht, die ertoe leidt dat de vergoedingen niet zo snel oplopen. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is er eerder een vast contract, omdat de werkgever nu nog slechts twee maal mag verlengen in plaats van drie maal terwijl de periode waarbinnen verlengd mag worden beperkt is van 36 naar 24 maanden maximaal. Tijdelijke contracten worden bovendien als opeenvolgend beschouwd als zij elkaar met tussenpozen van maximaal 6 maanden opvolgen. Dat was voorheen 3 maanden. Alle werknemers hebben recht op een transitievergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en het initiatief voor het ontslag uitgaat van de werkgever. Het uitgangspunt voor de berekening is een derde maand per dienstjaar. Als men 10 jaar of langer in dienst is wordt dat een halve maand per dienstjaar. Het ontslagrecht wordt daarmee sneller, goedkoper en eenvoudiger voor werkgevers. Voor ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is er het UWV en de overige zaken lopen via de Kantonrechter (1). Wijzigingen in de WW per 1 juli 2015 worden, dat als men een half jaar werkeloos is men alle arbeid als passend dient te beschouwen en men dus alles moet accepteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW stapsgewijs teruggebracht tot deze op 1 januari 2019 nog slechts 24 maanden is. Dat gebeurt met een maand per kwartaal. Ook in de opbouw van de WW komen wijzigingen. Inde eerste 10 jaar is dat een maand per dienstjaar en daarna een halve maand per dienstjaar. Vanaf 1 juli 2015 wordt bovendien inkomensverrekening toegepast, zodat het altijd loont om te werken in plaats van een WW uitkering te genieten (2). 

Overzicht veranderingen WW 2014 -2015

Tabel veranderingen WW
Hoe is het? Hoe wordt het?
(Publieke) duur: maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

 

Het hele systeem van de nieuwe wet is erop gericht mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Of dat ook werkelijk zo gaat werken moet in de praktijk blijken.

Disclaimer: Dit artikel werd geschreven door mr. A.R. Oosthout. Robert Oosthout is advocaat bij Oosthout Advocatuur met kantoren in Leiden en Harderwijk. Hij richt zich met name op het MKB en houdt zich o.a. bezig met arbeids- en ontslagrecht. Aan de inhoud werd de grootste mogelijke zorg besteed. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Als u concrete vragen hebt, bel dan op 071-5249316 of 06-26902545 of mail naar oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment