Op handen zijnde wetgeving

In de rubriek ophanden zijnde wetgeving zal ik regelmatig berichten over wetten die in de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden.

Momenteel springen de volgende wetsontwerpen het meest in het oog.

  1. Wetsvoorstel 34016: Verlies Nederlanderschap bij terroristische misdrijven.
  2. Wetsvoorstel 34289: Vergunningplicht grondstoffen voor explosieven.
  3. Wetsvoorstel 33258: Wet huis voor klokkenluiders.
  4. Wetsvoorstel 34082: Spreekrecht voor slachtoffers.
  5. Wetsvoorstel 33897: Beperking huwelijksgoederengemeenschap.
  6. Wetsvoorstel 33328: Wet open overheid.
    Het eerste wetsvoorstel moet leiden tot verruiming van de Wet op het Nederlanderschap. Was het tot nu toe zo dat je het Nederlanderschap verloor als je in vreemde krijgsdienst trad.  Doel van de wet is dat je als je lid bent van een terroristische organisatie automatisch je Nederlanderschap verliest. Er moet wel een strafrechtelijke veroordeling zijn. Het tweede wetsontwerp regelt het aan banden leggen door vergunningplicht van de vrije verkrijgbaarheid van stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Het derde wetsontwerp introduceert eindelijk een regeling voor klokkenluiders. In het vierde ontwerp wordt aan slachtoffers van misdrijven in de rechtszaal een stem gegeven. In het vijfde ontwerp wordt de langverwachte wijziging van het huwelijks vermogensrecht geregeld. Het laatste ontwerp is een wijziging van de WOB, de Wet openbaarheid bestuur. Het is te hopen dat bij het wetsontwerp over grondstoffen voor explosieven het gezonde verstand blijft zegevieren en niet alle boren in dit land voor hun kunstmest vergunning moeten aanvragen. Bronvermelding: Advocatenblad.

 

 

 

 

This entry was posted in Ophanden zijnde wetgeving. Bookmark the permalink.