Diensten

Diensten

Personen- en familierecht
Echtscheiding
Ontbinding geregistreerd partnerschap
Scheiding van tafel en bed
Partneralimentatie
Kinderalimentatie
Draagkrachtberekening
Boedelscheiding
Boedelscheiding en onderneming
Omgang
Birdnesting
Gezag
Vervangende toestemming verhuizing kinderen
Uithuisplaatsing
Ondertoezichtstelling
Bewind
Curatele meerderjarige
Bijzonder curator minderjarige
Mentorschap
Wijziging naam

Arbeids- en ontslagrecht
Ontslag op staande voet
Ontslag met wederzijds goedvinden
Sociale plannen
Reorganisatie
Overleg met vakbonden en ondernemingsraad
Advies en instemmingsrecht ondernemingsraad
Arbeidsovereenkomst
Nul uren contract
Min-max contract
Loonvordering
Aansprakelijkheid werknemer
Aansprakelijkheid werkgever
De zieke werknemer
De disfunctionerende werknemer
Ontslag via het UWV
Kennelijk onredelijk ontslag
Ontslag via Kantonrechter
Berekening ontslagvergoeding

Samenwerkingsovereenkomsten
Arbeidsovereenkomst
Aanneming van werk
Dienstverleningsovereenkomst
Agentuurovereenkomst

Contractenrecht
Algemene voorwaarden
Onredelijk bezwarende bedingen
Grijze lijst
Zwarte lijst

Insolventierecht
Eigen faillissement aanvragen
Faillissement aanvragen
Surseance van betaling
Schuldsanering natuurlijke personen

Ondernemingsrecht voor het MKB
Advies over rechtsvormen, in samenwerking met een notaris
Intellectuele eigendom met doorverwijzing naar gespecialiseerde advocaten
Financiering van uw onderneming met doorverwijzing naar financiers of financiële ondernemerscoach
Fiscaliteit met doorverwijzing naar een gespecialiseerde fiscalist

Onroerende zaken
Huurrecht bedrijfsruimte
Vergunningen

Als u dit herkent bel mij dan voor een afspraak op 071-5249316. U krijgt deskundig advies. Indien nodig ga ik een procedure niet uit de weg.

Mijn ideale klanten zijn:
vermogende particulieren,
of bedrijven:
– met een omvang van 10 tot 200 werknemers
– met een omzet van 2 miljoen euro of meer
– waar steeds uitdagingen zijn afhankelijk van de levensfase waarin het bedrijf verkeert
– In de omgeving van Harderwijk of Leiden
– Waar ik als sparringpartner voor het management kan optreden, of als huisadvocaat.

Waarom zijn dat mijn ideale klanten en wat kan ik voor ze betekenen?
Als advocaat moet ik soms procederen en ik help ondernemers het liefst in hun onderneming succesvol te zijn.
Als voormalig bankier weet ik het een en ander over financiering van ondernemingen, rechtsvormen en fiscaliteit, genoeg om te weten dat dat te specialistisch is en dat ik mijn klanten doorstuur naar goede specialisten in mijn netwerk. Dat geldt ook voor intellectuele eigendom.

Wat doe ik wel?
Ik heb gevoel voor cijfers. ik kan onmiddellijk zien aan de hand van de jaarstukken  hoe de onderneming ervoor staat. Vaktechnisch houd ik mij bezig met arbeids- en ontslagrecht, onroerend goedrecht, ondernemingsrecht voor het MKB, insolventierecht, contractenrecht.

Mijn ideale verwijzers zijn:
Mensen en organisaties die in hetzelfde werkveld werken als ik en geen concurrenten zijn. Denk aan: accountants, bankiers, financieel planners, fiscalisten, makelaars, notarissen, estate planners, verzekeringsadviseurs.

KvK inschrijvingsnummer: 27366180
BTW nummer: 1137.87.546.B.02

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *