4 questions you run into when asking for a staying permit.

4 questions you run into when asking for a staying permit.
Harderwijk, February 28, 2017. We are regularly visited  and asked questions by people that experience challenges with their visa or staying permit.

Questions these people have are:

  1. What kind of staying permit do I need to ask for?
  2. Do I need to ask for an authorisation for temporary stay, a so called machtiging voorlopig verblijf.
  3. Do I need to do an integration examination abroad in advance?
  4. Do I need a work permit?

There are many more issues. It took the countries in the EU approximately 30 years to develop a common immigration law and policy. So you can imagine, that this domain is
pretty challenging and can only be done by legal professionals, that have specialized themselves in immigration law.

If you have any question call me at:071-5249316 or send me a mail at: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

Het aanvragen van een verblijfsvergunning.


Het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je genoodzaakt wordt om je land te verlaten en je vlucht, omdat je door je eigen overheid wordt vervolgd wegens politieke overtuiging, seksuele geaardheid, ras, geloof, etc. en je naar Nederland reist, of als je om andere redenen een verblijfsvergunning wilt hebben om in Nederland te wonen en te werken, of vanwege gezinshereniging, is het goed je van te voren goed te informeren over je rechten.

De meest gemaakte fouten bij het aanvragen van een verblijfsvergunning zijn de volgende:

  1. Als je gewoon naar Nederland wilt komen en je wilt je hier vestigen, moet je eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen bij een ambassade of consulaat in het land van herkomst. Dat wordt vaak nagelaten, of vergeten en mensen komen dan met een visum voor kort verblijf, bijvoorbeeld voor vakantie naar Nederland, om vervolgens van mening te veranderen. Ze moeten dan terug naar het land van herkomst.
  2. Ook dien je te voren een inburgeringscursus te hebben gevolgd.
  3. En een examen te hebben gedaan, dat je moet hebben gehaald. Er wordt je dan een certificaat uitgereikt.
  4. Voor vluchtelingen geldt, dat omdat Nederland tot het Schengengebied behoort, zij zich moeten realiseren, dat het land van eerste aankomst het land is waar je asiel moet aanvragen. Als je dat niet doet, wordt je teruggestuurd naar het land van eerste aankomst. Ook een tussenlanding leidt tot de conclusie, dat het land van de tussenlanding het land van eerste aankomst is, als je paspoort daar wordt afgestempeld.

Voor landen waarmee Nederland, of de Europese Unie een associatieverdrag of een vriendschapsverdrag heeft, gelden vaak andere eisen.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.