Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2014 uitgesteld.

contract

Harderwijk, 18 juni 2014. Minister Asscher heeft besloten dat de aangekondigde wetswijzigingen in de Wet  Werk en Zekerheid niet op 1 juli 2014 in werking treden maar op 1 januari 2015. De reden is dat hij vreest dat de werkgevers te weinig tijd hebben om zich op de wijzigingen voor te bereiden. Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

In willekeurige volgorde noem ik er een aantal.
1. Voor arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter geldt geen proeftijd meer.
2. De aanzegtermijn. Deze is nieuw in de wet. Zij houdt in dat voor contracten voor bepaalde tijd van een half jaar of langer de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract de werknemer moet aanzeggen per brief of het contract wel of niet wordt verlengd. Sanctie op het achterwege laten van deze aanzegging is een maand loon.
3. Bij oproepcontracten wordt een loondoorbetalingsverplichting ingevoerd. Zij kan alleen voor de eerste zes maanden in de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. Voor een langer periode kan dat alleen bij CAO.
4. Opname van concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt beperkt en kan alleen nog maar bij in de arbeidsovereenkomst opgenomen gemotiveerde zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen. Als deze niet zijn opgenomen is het concurrentiebeding nietig.
5. Oud of nieuw recht van toepassing? Op contracten voor bepaalde tijd, die voor 1 juli 2014 zijn gesloten en in werking zijn getreden is oud recht van toepassing totdat zij zijn geëindigd van rechtswege.
6. Nieuw met betrekking tot de ketenbepaling is dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts 2 maal binnen 3 jaar mag worden verlengd en daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

Disclaimer:
Deze opsomming is niet bedoeld uitputtend en volledig te zijn. Zij is slechts bedoeld om u er als werkgever van bewust te maken, dat er weer allerlei wijzigingen in het arbeidsrecht op handen zijn. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit artikel. Als u vragen hebt bel dan: Oosthout Advocatuur, mr. A.R. Oosthout: 071-5249316 of 06-26902545.

This entry was posted in Arbeidsrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.