Wet Werk en Zekerheid

contract
Wet Werk en Zekerheid eindelijk ingevoerd.

Harderwijk, 24 maart 2015,  Na jarenlang getouwtrek is het dan eindelijk zover, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt trapsgewijs ingevoerd. Nadat deze eerst in 2014 zou worden ingevoerd, werd invoering door Minister Asscher uitgesteld, omdat hij bezorgd was over het feit, of werkgevers wel voldoende waren voorbereid. Nu zijn per 1 januari 2015 een aantal wijzigingen ingevoerd en per 1 juli 2015 volgt de rest.

Wat wordt er in de wet geregeld?

In deze wet worden op een drietal terreinen zaken geregeld en wel op de volgende gebieden:
1. Flexibele arbeid
2. Wijzigingen in het ontslagrecht in 2015
3. Wijzigingen in de werkeloosheidswetgeving in 2015 en 2016

Flexibele arbeid
De positie van flexwerkers wordt verbeterd ten opzichte van werknemers met een vast contract. Zo wordt bij tijdelijke contracten voor langer dan 6 maanden een aanzegtermijn ingevoerd. Consequentie is dat 1 maand voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking de werkgever schriftelijk moet aangeven of hij de arbeidsovereenkomst al dan niet verlengt. Laat hij dat achterwege, dan is de sanctie dat hij een maandloon extra moet betalen. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht doch zegt hij te laat aan dan wordt een evenredige vergoeding verschuldigd. Als hij bijvoorbeeld een week te laat is, moet hij een week extra betalen. De vergoeding is niet verschuldigd in geval van faillissement, WSNP, of surseance van betaling.

Sinds 1 januari 2015 geldt:

Bij tijdelijke contracten van korter dan 6 maanden mag geen proeftijd meer overeengekomen worden.

Bij overeenkomsten van 6 maanden tot 2 jaar maximaal 1 maand en bij langere overeenkomsten dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden.

Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het nieuw contract niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen.

Sinds 1 januari 2015 is het in het algemeen niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen.

De rechten van oproepkrachten en uitzendkrachten worden versterkt.

Per 1 juli 2015 is het zo dat na 3 tijdelijke contracten of 2 jaar er sprake is van een vast contract.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd. In principe komt er nog maar een route, d.w.z. per 1 juli 2015 gaan bedrijfseconomische ontslagen, of ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding.

1. Zij moeten twee jaar of langer in dienst zijn.
2. De arbeidsovereenkomst wordt op initiatief van de werkgever beëindigd.

De hoofdregel is een half maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Er geldt een maximum van € 75.000,–.

Wijzigingen in de WW per 1 juli 2015:
1. Na een half jaar wordt alle arbeid als passend gezien.
2. Invoering van inkomensverrekening.

Wijzigingen in de WW per 1 juli 2016:
1. Vanaf deze datum wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht tot zij in 2019 nog 24 maanden bedraagt.
2. Werknemers worden zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid, zodat zij zo kort mogelijk werkeloos zijn.

Bron: Rijksoverheid.nl

© maart 2015, mr. A.R. Oosthout.

Dit artikel is geschreven door mr. A.Robert Oosthout, advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur te Leiden. Dit artikel heeft niet de intentie volledige of uitputtende informatie te geven. Het is slechts bedoeld om u op de hoogte te brengen van de wijziging van het arbeids- en ontslagrecht en de Werkeloosheidswet per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 en daarna. Aan de samenstelling van dit artikel is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Als u concrete vragen hebt neem dan contact op met mr. Robert Oosthout per e-mail: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, of via de website www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel 071-5249316.

This entry was posted in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.