Wij bouwen succesvolle ondernemingen

Wat elke werkgever wil weten over ontslag op staande voet.

Hoewel ontslag opstaande voet niet de meest voorkomende vorm van ontslag is in Nederland, komt het toch met enige regelmaat voor. De wijze waarop dat ontslag gegeven wordt luistert heel nauw en daarom worden er veel fouten mee gemaakt, vooral door werkgevers in het MKB, omdat zij de regels vaak onvoldoende kennen en de uitvoering…
Lees verder


19 september 2018 0

Uitdagingen waar elke ondernemer tegen aan loopt.

Leiden, 18 september 2018. Als advocaat word ik veel door ondernemers geraadpleegd bij vraagstukken van arbeidsrecht. Denk aan ontslag, ontslag op staande voet, afvloeiingsregelingen, collectief ontslag, sociale plannen, veiligheid op de werkvloer, arbo, ziekte en re-integratie, de zieke werknemer, de arbeidsongeschikte werknemer, de disfunctionerende werknemer, noem maar op. Hoe te handelen als een werknemer de…
Lees verder


18 september 2018 0

The battle of forms

The battle of forms. Harderwijk, 8 maart 2017. In contracten tussen professionele marktpartijen vindt je vaak een zgn. battle of forms clausule. Wat is dat en wat is het doel van een dergelijke clausule? Een battle of forms clausule is een bepaling in een business to businesscontract, een zogenaamd B2B contract, waarbij de partij die…
Lees verder


27 augustus 2017 0

Koop en verkoop op afbetaling

Koop en verkoop op afbetaling. Harderwijk, 8 maart 2017. Koop op afbetaling is geregeld in ons Burgerlijk Wetboek, in boek 7A, dat handelt over de bijzondere overeenkomsten. In de vijfde titel van boek 7A vinden we bepalingen over de koop en verkoop op afbetaling. Artikel 7A: 1576 BW luidt als volgt: Koop en verkoop op…
Lees verder


27 augustus 2017 0

De grijze of de zwarte lijst

De grijze lijst en zwarte lijst van bedingen in algemene voorwaarden van overeenkomsten met consumenten. Harderwijk, 8 maart 2017. Als je als ondernemer zaken doet met consumenten en je hanteert algemene voorwaarden moet je je bewust zijn van het feit, dat consumenten een goede bescherming hebben in Nederland. Een bescherming die in ieder geval wordt…
Lees verder


27 augustus 2017 0

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht.

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht. Harderwijk, 8 maart 2017. Het herroepingsrecht van consumenten  onder het Nederlandse recht houdt in, dat een consument zonder opgaaf van redenen een koop binnen 14 dagen kan herroepen. Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Dat mag zowel mondeling als schriftelijk. Dat betekent dus dat…
Lees verder


27 augustus 2017 0

Hoe ik de gerechten hielp om effectiever met hun tijd om te gaan.

Harderwijk, 21 april 2017. Toe ik 18 jaar advocaat was, in 2004, schreef ik de President van de Rechtbank Den Haag, mr. Hofhuis, een brief. De aanleiding was, dat ik het wachten bij  strafzittingen zat was. De week ervoor had ik voor de zoveelste keer 3 uur moeten wachten, omdat een meervoudige kamer strafzaak, die…
Lees verder


22 april 2017 0

4 questions you run into when asking for a residence permit.

4 questions you run into when asking for a residence permit. Harderwijk, February 28, 2017. We are regularly visited  and asked questions by people that experience challenges with their visa or staying permit. Questions these people have are: What kind of staying permit do I need to ask for? Do I need to ask for…
Lees verder


1 maart 2017 0

4 things people find most challenging about divorce.

4 things people find most challenging about divorce. Harderwijk, 28 february 2017. I practice law for 31 years now and what I have heard from people that have consulted me concerning their divorce is that there are certain things that are most challenging for them. One is the stress and uncentainty as a consequence of…
Lees verder


28 februari 2017 0

Do you make these mistakes too when firing an employee?

Do you make these mistakes too when firing an employee? Leiden, February 23, 2017. Sometimes you have an employee that does not fit in the team, or that is not even doing his or her work properly, or worse that steals from you or his or her colleagues. In case of stealing it seems obvious.…
Lees verder


23 februari 2017 0