Kickstart jouw dag, interview met Tineke Hakvoort op Millionaire Mind Intensive, Hilversum, 25 juli 2017

'Kickstart'-inspiratie met Robert Oosthout

Posted by Kickstart jouw dag on Sunday, July 2, 2017

Hoe ik de gerechten hielp om effectiever met hun tijd om te gaan.

Harderwijk, 21 april 2017. Toe ik 18 jaar advocaat was, in 2004, schreef ik de President van de Rechtbank Den Haag, mr. Hofhuis, een brief. De aanleiding was, dat ik het wachten bij  strafzittingen zat was.

De week ervoor had ik voor de zoveelste keer 3 uur moeten wachten, omdat een meervoudige kamer strafzaak, die om 2 uur had moeten beginnen om 5 uur nog niet was uitgeroepen. En dat was in die tijd meer regel dan uitzondering. De zittingsrechter had ook niet het fatsoen om de griffier of de bode naar buiten te sturen en te zeggen, dat het uit de hand liep en dat we iets anders moesten gaan doen, of willekeurig welke andere instructie te geven.

In de brief schreef ik dat ik niet zei dat er niets gebeurde, omdat zich dat aan mijn waarneming onttrok en tegelijkertijd gaf ik aan dat ik al 18 jaar regelmatig moest wachten wanneer het ging om strafzaken en dat men niet eens het fatsoen had naar buiten te komen om aan te geven hoe lang het nog zou duren. Ik schreef ook dat ik zelden een punt maak van dit soort zaken en dat ik na 18 jaar wel enig recht van spreken had. Ik nodigde de President van de Rechtbank uit met de Hoofdofficier en de Deken te gaan praten en dit probleem aan te pakken.

Ik gaf aan dat alles valt en staat met het managen van de tijd op de zitting. Ik gaf ook aan, dat rechters juristen zijn en geen bedrijfskundigen en dat zij dit derhalve in het verleden niet geleerd hadden. Ik gaf ook aan dat zij het niet zelf hoefden te doen en dat ze dat moesten delegeren aan de griffier.

Ik stelde voor, dat vanwege de weerstand die deze wijziging van het proces zou oproepen, zij een pilot project zouden uitvoeren bij een rechtbank en als dat werkte, zij het over de hele rechtbank zouden uitrollen en vervolgens over alle gerechten in Nederland.

In het begin had mr. Hofhuis geen zin om mijn brief te beantwoorden. Ik heb hem toen aangegeven, dat ik lid was van de klankbordgroep Veiligheid en Justitie van de VVD en dat als hij niet binnen 14 dagen zou antwoorden ik mijn brief aan de Minister en de Staatsecretaris en de vaste Kamercommissie van Justitie zou sturen. Binnen 14 dagen kreeg ik antwoord.

Mijn brief heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de strafsector een verkeerskamer is ingevoerd na 11 jaar, die advocaten en officieren van justitie van te voren schriftelijk instrueert hoeveel tijd ze krijgen ter zitting om hun pleidooi of requisitoir te houden.

Ik hoor van bevriende strafrechtadvocaten en weet uit eigen ervaring, dat in de loop der jaren er een hoop ten goede veranderd is bij de rechtbanken als het gaat om bedrijfsmatiger denken en met je tijd om gaan. Daarbij worden de gerechten ook gestimuleerd door het feit dat zij tegenwoordig een bepaalde productie moeten halen om hun financiering veilig te stellen.

Het probleem zoals dat in de 90er jaren werd gecommuniceerd door rechters dat hun werklast te hoog is, heeft zich in de loop der jaren opgelost, doordat een groot aantal routinematige werkzaamheden steeds meer door computers wordt overgenomen. Het heeft er al toe geleid dat het aantal rechtbanken van 19 naar 11 is teruggebracht en het aantal hoven van 5 naar 4.

De voormalige Staatsecretaris Fred Teeven heeft er door allerlei budgettaire maatregelen toe bijgedragen, dat de toegang tot de gerechten voor steeds minder mensen beschikbaar is. De problemen worden door de ontwikkelingen in de IT vanzelf opgelost. Of dat de oplossing is die wij wensen is de vraag.

4 questions you run into when asking for a staying permit.

4 questions you run into when asking for a staying permit.
Harderwijk, February 28, 2017. We are regularly visited  and asked questions by people that experience challenges with their visa or staying permit.

Questions these people have are:

 1. What kind of staying permit do I need to ask for?
 2. Do I need to ask for an authorisation for temporary stay, a so called machtiging voorlopig verblijf.
 3. Do I need to do an integration examination abroad in advance?
 4. Do I need a work permit?

There are many more issues. It took the countries in the EU approximately 30 years to develop a common immigration law and policy. So you can imagine, that this domain is
pretty challenging and can only be done by legal professionals, that have specialized themselves in immigration law.

If you have any question call me at:071-5249316 or send me a mail at: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

4 things people find most challenging about divorce.4 things people find most challenging about divorce.
Harderwijk, 28 february 2017. I practice law for 31 years now and what I have heard from people that have consulted me concerning their divorce is that there are certain things that are most challenging for them.

 1. One is the stress and uncentainty as a consequence of their choice to end their marriage. Do I have to look for a new home?
 2. Do I see the kids in future and can I be there for them?
 3. What about my income, will it be enough to live on?
 4. The most challenging for people are fights concerning money and the fight over the kids.

After practising law for 16 years I therefore have chosen to become a mediator, to help them communicate effectively and fight less.

The main challenge is that 80% of all marriage that end in divorce could have been saved, if we had learned to deal with money. And yes, we are accountable ourselves and the curriculum in schools and at universities are determined by the government for centuries and will be inthe future if we don’t do something. Their self interest is that we stay dependent on them and we keep on paying our taxes.

Since in Europe and the US we are getting poorer the last 40 to 50 years per capita, although the GNP might still be growing, government has a growing challenge and that is that they can’t generate enough taxes any more and the problem gets bigger and bigger now the middle class is getting smaller and smaller.

These same people that haven’t learned to deal with money also work with the government and they are structurely spending more then the government earns.

Everybody that earns less then he or she is spending will get into trouble eventually. The government is no exception, although they think otherwise. So there is no self interest for the government to do anything about it and train children in primary school in financial skills. We have to do it ourselves because like I said we are accountable.

A divorce is most of the times a wake up call, to take the responsibility for your life and your finances into your own hands. There is no simple solution, because it is all about mindset. In the meantime your divorce has to be settled in an effective way.

If you have any question call me at: 071-5249316, or send me a mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

Do you make these mistakes too when firing an employee?

Do you make these mistakes too when firing an employee?
Leiden, February 23, 2017. Sometimes you have an employee that does not fit in the team, or that is not even doing his or her work properly, or worse that steals from you or his or her colleagues.

In case of stealing it seems obvious. You fire them at once. Although it seems so obvious a lot of employers make costly mistakes with these procedures.

1. For instance they take action too fast without speaking to a lawyer first.

2. They say or write the wrong things.

3. Or they take too long to write the registered letter.

In the Netherlands the law is very specific in these cases.

 1. You should give the person notice that he or she is fired immediately, or after a short notice. The Hoge Raad, our highest court has decided that this can only be a few days, one or two at the most.
 2. You immediately put the decision in writing. So you send the person an letter in which you tell them what they have done or not done, why you have fired them, and what the applicable rule is according to law. In this case it is article 7:678 of our Civil Code.
 3. Then you state which paragraph is applicable.
 4. You send them the letter as a registered letter, to be sure that they will receive it.
 5. Don’t do this your self, always go to a lawyer. He or she has studied to do this for 5 years. You know there is a saying:”It takes a fool to be your own lawyer, doctor, etc”.

If you have any question call me at +31 71 5249316, or send me an e-mail on oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, or go to our website and use the box to ask your question.

Robert Oosthout.

The 3 most common mistakes people make in a divorce when children are involved


The 5 most common mistakes people make in a divorce when children are involved
Leiden, February 23, 2017. In the Netherlands when spouses decide to divorce and children are involved there are a few things you should know before taking action.

 1. Nowadays the legislator has decided that parents, also after a divorce have co parenthood. So where children are concerned you could say there is no difference whether you are married or not. Parents have to communicate with each other constantly. One parent can not move with the children without consent of the other parent.
 2. If you have moved with the kids and you ask the court permission to do so after you have done this, they will not grant you your request in most cases.
 3. Another thing is, that as soon as court procedures have started, the parents should make a parenting plan, including visiting rights, and send it to the court via a lawyer, a so called advocaat. If you do not do this, the court will not handle the case.
 4. Nowadays there are more and more people that think they can handle their own divorce. This is not such a good idea. I know, often financial reasons are taken into account and there is a saying: “It takes a fool to be your own lawyer, doctor, etc.”
 5. There is another reason why you should not do this. Nowadays laws change so fast, that you cannot be aware of all the consequences. Think about your pensionplan and whether you should have been married with a prenoptual agreement or not for fiscal reasons.

If you have any question call me at +31 71 5249316, or send me an e-mail on oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, or go to our website and use the box to ask your question.

Robert Oosthout.

 

Echtscheiding en eigen woning.

Echtscheiding en eigen woning.


Harderwijk, 12 december 2016. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen, die denken dat zij hun echtscheiding zelf kunnen regelen. Veelal speelt het kostenargument hier een belangrijke rol.

Afgelopen week volgde ik in het kader van mijn permanente educatie een cursus echtscheidingsrecht met als titel: ”Eigen woning en echtscheiding: een fiscaal oerwoud van giftige spelregels”, gegeven door mr. Frits van der Kamp, een fiscalist gespecialiseerd in echtscheidingsvraagstukken en fiscaliteit.

De belangrijkste oorzaak van het feit dat mensen hierbij onvoldoende stilstaan is de introductie van het romantische huwelijksideaal in de 19e eeuw. Ik zal duidelijk zijn. Het huwelijk is ook en vooral een vermogensrechtelijk contract.

En omdat het over geld gaat, moet je dat goed regelen om je huwelijk heel te houden, want 80% van alle echtscheidingen vindt zijn oorzaak in ruzies over geld. En als het dan toch misgaat regel het dan zo, dat u en uw ex echtgenoot, of ex echtgenote en niet de fiscus er vandoor gaat met uw rechten en dus uw geld.

Soms kan het zinvol zijn vanuit het oogpunt van vermogensplanning, om voordat u gaat scheiden, als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, toch huwelijkse voorwaarden te laten maken.

Ook wilt u voorkomen dat de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning beperkt wordt, of niet meer mogelijk is, omdat u niet het goede huwelijksvermogensregime hebt gekozen.

Het begrip fiscaal partnerschap in de Wet Inkomstenbelasting 2001 speelt een belangrijke rol. Ook is het huwelijksgoederenrecht in 2012 gewijzigd, hetgeen een aanzienlijke verandering in de aanspraken tussen echtgenoten met zich meebrengt als men in elkaars eigendommen investeert. Bij waardering van BV’s speelt de pensioenverplichting een belangrijke rol. Ik heb hier zo maar en paar voorbeelden genoemd zonder volledig te zijn. Kennis van deze materie helpt u voor u betere keuzes te maken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:
Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

De drie grootste fouten bij echtscheiding.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je besloten hebt dat je wilt scheiden en er zijn kinderen bij betrokken, dan zijn er een aantal zaken die je van te voren moet regelen.

 1. De wetgever gaat er tegenwoordig van uit, dat zolang kinderen minderjarig zijn er in principe sprake is van co-ouderschap, of gezamenlijk gezag. Dat betekent, dat je steeds met elkaar moet overleggen. Zo kan de ene ouder niet zonder toestemming van de andere ouder met de kinderen naar elders verhuizen, tenzij dat dichtbij is. In voorkomende gevallen is vervangende toestemming van de Kinderrechter noodzakelijk.
 2. Achteraf toestemming vragen werkt niet en wordt meestal afgewezen. Je mag dus niet eerst verhuizen en dan toestemming vragen, zoals wel eens gebeurt. Dat kan bovendien voorkomen worden als je tijdig je advocaat raadpleegt en vraagt wat wel en niet kan.
 3. Ouders moeten bij het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank een door beiden ondertekend ouderschapsplan indienen. Dat geeft steeds vaker problemen, omdat als twee partners een maal aan het scheiden zijn, ze vaak niet meer in staat zijn in rust en redelijkheid met elkaar te overleggen over wat het beste is voor de kinderen.
 4. Mensen menen tegenwoordig in toenemende mate dat zij hun echtscheiding wel zelf kunnen regelen. Dat is een misvatting. Met name de fiscale kant kan je bij echtscheiding lelijk opbreken.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Het aanvragen van een verblijfsvergunning.


Het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Als je genoodzaakt wordt om je land te verlaten en je vlucht, omdat je door je eigen overheid wordt vervolgd wegens politieke overtuiging, seksuele geaardheid, ras, geloof, etc. en je naar Nederland reist, of als je om andere redenen een verblijfsvergunning wilt hebben om in Nederland te wonen en te werken, of vanwege gezinshereniging, is het goed je van te voren goed te informeren over je rechten.

De meest gemaakte fouten bij het aanvragen van een verblijfsvergunning zijn de volgende:

 1. Als je gewoon naar Nederland wilt komen en je wilt je hier vestigen, moet je eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen bij een ambassade of consulaat in het land van herkomst. Dat wordt vaak nagelaten, of vergeten en mensen komen dan met een visum voor kort verblijf, bijvoorbeeld voor vakantie naar Nederland, om vervolgens van mening te veranderen. Ze moeten dan terug naar het land van herkomst.
 2. Ook dien je te voren een inburgeringscursus te hebben gevolgd.
 3. En een examen te hebben gedaan, dat je moet hebben gehaald. Er wordt je dan een certificaat uitgereikt.
 4. Voor vluchtelingen geldt, dat omdat Nederland tot het Schengengebied behoort, zij zich moeten realiseren, dat het land van eerste aankomst het land is waar je asiel moet aanvragen. Als je dat niet doet, wordt je teruggestuurd naar het land van eerste aankomst. Ook een tussenlanding leidt tot de conclusie, dat het land van de tussenlanding het land van eerste aankomst is, als je paspoort daar wordt afgestempeld.

Voor landen waarmee Nederland, of de Europese Unie een associatieverdrag of een vriendschapsverdrag heeft, gelden vaak andere eisen.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

De drie grootste fouten bij ontslag op staande voet.

donald-585x400
Ontslag op staande voet.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Bij een situatie die leidt tot een ontslag op staande voet lopen de spanningen op het werk soms zo hoog op, dat je als werkgever maatregelen moet nemen.

Vaak vergeten werkgevers dan onmiddellijk hun advocaat, of een advocaat, of bedrijfsjurist te bellen, om te vragen hoe dit aan te pakken.

Het geven van ontslag op staande voet is aan een aantal spelregels gebonden, die werkgevers nog wel eens uit het oog verliezen als de emoties hoog oplopen. Dat kan tot grote schade leiden.

Wat zijn de spelregels?

 1. Bel direct je advocaat en vraag hoe te handelen.
 2. In artikel 7:678 BW zijn de ontslaggronden voor een ontslag wegens dringende reden, zoals ontslag op staande voet in de wet genoemd wordt, aan de zijde van de werkgever geregeld. Deze opsomming is weliswaar vrij volledig, doch uitdrukkelijk heeft de wetgever bepaald dat zij niet uitputtend is. Dat betekent dat er in veel gevallen een oordeel van de Kantonrechter gevraagd zal worden. Per geval wordt dan bekeken, of het ontslag terecht is gegeven.
 3. Het schrijven van een ontslagbrief bij ontslag op staande voet luister zeer nauw. Allereerst moet je de grond die de wet geeft noemen en dan verwijzen naar het concrete incident. Tevens moet die brief de zelfde dag of kort nadien geschreven worden en verzonden In de rechtspraak is uitgemaakt, dat kort nadien tot hooguit enkele dagen uitstel kan leiden. Met het huidige e-mail verkeer is de mogelijkheid om direct te communiceren alleen maar toegenomen.
 4. Zorg ervoor dat je voor bewijsdoeleinden toch nog altijd een aangetekende brief verstuurt.
 5. En zorg dat je kunt bewijzen wat je stelt, dus beticht mensen niet van diefstal als je dat niet kunt bewijzen door bijvoorbeeld camerabeelden en verklaringen van medewerkers die de persoon in kwestie het hebben zien , of hebben betrapt, want dan kun je als werkgever wegens slecht werkgeverschap tegemoet zien.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.